Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Redaktor kwartalnika w Instytucie Literatury

INSTYTUT LITERATURY O firmie

 • Kraków, małopolskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
Redaktor kwartalnika w Instytucie Literatury

nabór na wolne stanowisko:

Redaktor kwartalnika w Instytucie Literatury (cały etat)

Miejsce pracy: Kraków

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad przygotowaniami merytorycznymi i wydawniczymi kwartalnika literackiego,
 • ustalenie zawartości merytorycznej pisma,
 • współpraca z twórcami oraz krytykami i badaczami literatury,
 • zamawianie tekstów, tłumaczeń, konspektów i konsultacji u autorów oraz specjalistów,
 • koordynowanie harmonogramów prac redakcji, studia graficznego i korekty, ścisła współpraca z tymi działami,
 • zapewnienie materiałów do poszczególnych numerów kwartalnika we współpracy z redaktorem naczelnym,
 • ocena merytoryczna i językowa tekstów, redakcja nadesłanych materiałów oraz samodzielne przygotowywanie artykułów - w tym wywiadów
 • kontrola realizacji projektów,
 • współpraca z redaktorami portalu internetowego.

Oferujemy:

 • Pracę w instytucji kultury,
 • Możliwość podniesienia swoich kwalifikacji oraz zdobycia doświadczenia,
 • Ciekawą i samodzielną pracę,
 • Forma zatrudnienia – umowa o pracę - cały etat

Wymagania:

 • kilkuletnie doświadczenie w pracy redakcyjnej – WARUNEK KONIECZNY
 • wykształcenie wyższe humanistyczne,
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku sekretarza redakcji,
 • umiejętność redagowania tekstów, w tym tekstów naukowych,
 • znajomość procesu wydawniczego,
 • zaangażowanie w pracę zespołową oraz umiejętność kierowania zespołem,
 • doskonała organizacja pracy własnej oraz umiejętność organizowania pracy podległych osób,
 • posiadanie aktywnych kontaktów z twórcami literatury oraz krytykami literackimi i pracownikami naukowymi,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne,
 • doskonała organizacja pracy,
 • kreatywność, rzetelność, terminowość,
 • gotowość do reprezentowania magazynu podczas wyjazdów służbowych, szkoleń, konferencji, targów itp.
 • umiejętność nieszablonowego działania i pracy pod presją czasu
 • wysoka kultura osobista.

Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone tylko z osobami wstępnie wybranymi na podstawie złożonych dokumentów.

Instytut Literatury zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo powiadomienia o decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranej osoby.

Kontakt:

Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń zawierających list motywacyjny oraz CV za pomocą przycisku Aplikuj  z umieszczeniem w temacie wiadomości: Redaktor kwartalnika w Instytucie Literatury +  imię i nazwisko lub przesłanie pocztą na adres: Instytut Literatury w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 roku.

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Literatury z siedzibą
w Krakowie 31-112 Kraków, ul. Smoleńsk 16/1

II. W sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się za pomocą adresu  email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany  w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania.

    Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:

1. na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w zakresie przetwarzania danych, do których administrator  jest upoważniony zgodnie z art. 221 § 1 kodeksu pracy, do celów związanych
z przeprowadzeniem rekrutacji;

2. na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO w zakresie przetwarzania pozostałych danych podanych w dokumentacji aplikacyjnej do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji.

IV. Okres przechowywania danych.

    Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres niezbędny do prawidłowego 
    przeprowadzenia procesu rekrutacji.

V. Odbiorcy danych

    Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom trzecim wspierającym
    Administratora w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT).
    Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Administratora.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych

3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

4. przenoszenia danych

5. wniesienia skargi do organu nadzorczego

VII. Informacja o dobrowolności podania danych

W zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu pacy (imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany
i Pani/Pana dane nie są profilowane.

IX. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy