1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN (dalej: Administrator).
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected]
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  a)       przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  b)       kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  c)       w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych - art. 6 ust. 1 lit. a).
 4. Administrator danych informuje, że Państwa dane mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: IT, doradcze, konsultingowe, prawne, audytowe, kontrolne.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do 1 roku od ich pozyskania. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
   
 6. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora; dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
 10. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.
 11. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected], telefonicznie pod nr +48225702580 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.
Nowa Era sp. z o.o.

Redaktor wiedzy o społeczeństwie

Nowa Era sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Nowa Era sp. z o.o.

al. Jerozolimskie 146D

Warszawa

top
Nowa Era to lider na rynku rozwiązań edukacyjnych oraz firma będąca częścią międzynarodowej organizacji obecnej w ponad 10 krajach Europy.

Aktualnie poszukujemy osoby do wspólpracy na stanowisku:

Redaktor wiedzy o społeczeństwie
Miejsce pracy: Warszawa lub Straszyn/k. Gdańska


Kluczowe zadania:

 • redakcja merytoryczna tekstów do publikacji wydawnictwa,
 • dobór i redakcja merytoryczna materiału ilustracyjnego.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie kierunkowe (mgr politologii, prawa itp.),
 • kreatywność,
 • samodzielność, dokładność i dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku redaktora,
 • doświadczenie w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie.

Zapewniamy:

 • ciekawą, twórczą pracę przy tworzeniu produktów edukacyjnych,
 • długoterminową współpracę w oparciu o umowę cywilno-prawną / b2b,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • motywujące wynagrodzenie,
 • pracę stacjonarną i/lub zdalną.

Poszukujemy osoby zmotywowanej, komunikatywnej, o wysokiej kulturze osobistej, otwartej na dzielenie się wiedzą i chętnej do poszerzania swoich kompetencji.


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. W zgłoszeniu prosimy o zaznaczenie zainteresowania konkretną lokalizacją i poziomem nauczania.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i portfolio, w zgłoszeniach prosimy o dodanie klauzuli o ochronie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Nowa Era to lider na rynku rozwiązań edukacyjnych oraz firma będąca częścią międzynarodowej organizacji obecnej w ponad 10 krajach Europy.

Aktualnie poszukujemy osoby do wspólpracy na stanowisku:

Redaktor wiedzy o społeczeństwie
Miejsce pracy: Warszawa lub Straszyn/k. Gdańska

Kluczowe zadania:

 • redakcja merytoryczna tekstów do publikacji wydawnictwa,
 • dobór i redakcja merytoryczna materiału ilustracyjnego.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie kierunkowe (mgr politologii, prawa itp.),
 • kreatywność,
 • samodzielność, dokładność i dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku redaktora,
 • doświadczenie w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie.

Zapewniamy:

 • ciekawą, twórczą pracę przy tworzeniu produktów edukacyjnych,
 • długoterminową współpracę w oparciu o umowę cywilno-prawną / b2b,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • motywujące wynagrodzenie,
 • pracę stacjonarną i/lub zdalną.

Poszukujemy osoby zmotywowanej, komunikatywnej, o wysokiej kulturze osobistej, otwartej na dzielenie się wiedzą i chętnej do poszerzania swoich kompetencji.


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. W zgłoszeniu prosimy o zaznaczenie zainteresowania konkretną lokalizacją i poziomem nauczania.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i portfolio, w zgłoszeniach prosimy o dodanie klauzuli o ochronie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Ogłoszenie archiwalne