Ta oferta pracy jest nieaktualna od 24 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Redaktor

 • Wrocław, dolnośląskie
 • Specjalista
 • 2019-01-30

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp. k, wydawca m.in. takich tytułów jak „Przepisy Czytelników”,
  „100 Rad. Przepisy i Diety” i „Przepis na Zdrowie”, poszukuje redaktorów do tytułów kulinarnych
  i o zdrowiu.
   
  stanowisko:
  Redaktora
  Miejsce pracy: Wrocław

  Wymagania:

  • zainteresowanie tematyką kulinarną, zdrowotną lub medycyną niekonwencjonalną (ziołolecznictwo, terapie naturalne),
  • wyższe wykształcenie,
  • sprawność w posługiwaniu się językiem polskim,
  • dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego, angielski lub niemiecki będą dodatkowym atutem
  • kreatywność i zaangażowanie,
  • ogólna znajomość rynku prasowego,
  • doświadczenie w pracy w mediach (mile widziane).

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku prasowym,
  • możliwość rozwoju zawodowego.

  Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.

  Prosimy o dołączenie w dokumentach klauzuli:

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Wydawnictwo Bauer Spółka z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000413132.


  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego
  klikając w przycisk aplikowania.

  Klauzula informacyjna
  1. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Pracy. Bez podania danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.
  2. Może Pani/Pan wyrazić zgodę np. poprzez zamieszczenie zdjęcia w CV lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia, aby Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane także:
  • w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • w zakresie adresu email lub telefonu kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia)
  • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
   
  Jeżeli Pani/Pana CV będzie zawierać:
  ü  zdjęcie uznajemy, że wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w postaci wizerunku
  ü  dopisek „inne rekrutacje w przyszłości” uznajemy, że wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji
  1. Dane osobowe w zakresie wymienionym w Kodeksie Pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: Art. 22 §1 kodeksu pracy w zw. z Art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
  2. Jednocześnie informujemy, że:
  Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. (dalej: „administrator”).
  Dane kontaktowe:                         [email protected]
  Inspektor Ochrony Danych:        [email protected]
  1. Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek ze zgód o których mowa w pkt. 2, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób:
  • kontakt osobisty z działem kadr pod adresem podanym w danych kontaktowych administratora;
  • kontakt telefoniczny lub e-mail jeżeli zgoda na przetwarzanie tych danych została udzielona.
  1. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w punkcie 2 jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).
  2. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji otrzymane zarówno na podstawie Kodeksu Pracy jak i na podstawie zgody będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie którejkolwiek danej pozyskanej na podstawie zgody, dane te zostaną niezwłocznie archiwizowane lub usunięte jeżeli będzie to technicznie możliwe.
  3. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).