FABA S.A.

Referent ds. Eksportu

FABA S.A.O firmie

FABA S.A.

Przemysłowa 1

Baboszewo (pow. płoński)

"FABA" S.A. krajowy lider i czołowy europejski producent narzędzi, poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Referent ds. Eksportu
Miejsce pracy: Baboszewo (pow. płoński)

Opis stanowiska:   

 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientami,
 • obsługa handlowo – logistyczna klientów firmy,
 • prowadzenie negocjacji handlowych,
 • realizowanie planów sprzedaży,
 • dbanie o dobry wizerunek firmy, a także efektywna współpraca z innymi działami firmy,
 • możliwość uczestnictwa w tworzeniu nowych projektów.

Wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe, techniczne o kierunku mechanicznym lub handlowe,
 • bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego, mile widziana znajomość języka angielskiego, hiszpańskiego lub niemieckiego,
 • dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów biurowych,
 • mile widziane doświadczenie w handlu i znajomość branży drzewnej,
 • bardzo dobra organizacja pracy i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • gotowość do zagranicznych wyjazdów służbowych,
 • kreatywność i samodzielność działania,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki pracy,
 • pracę w młodym zespole w czołowej firmie w branży,
 • szkolenia branżowe,
 • możliwość zdobywania doświadczenia i kontynuowania rozwoju zawodowego,
Prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku aplikowania.

 
FABA Spółka Akcyjna
Ul. Przemysłowa 1
09-130 Baboszewo
 
Do przesłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: 
Niniejszym, świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj. „FABA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Baboszewie przy ul. Przemysłowej 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066710 na cele prowadzonej rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną zawartą poniżej.
Jednocześnie wskazuję, że [ ] wyrażam / [ ] nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszszłości na potrzeby kolejnych postępowań rekrutacyjnych.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO) informuję, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „FABA” Spółka Akcyjna (dalej zwany: ADO);
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez ADO na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, chyba że wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa bądź zawartych umów powierzenia lub współadministrowania.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że wyraził/a Pan/Pani zgodę na ich dalsze przetwarzanie na poczet przyszłych rekrutacji;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego u ADO. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność Pani/Pana uwzględnienia przesłanych dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym.

"FABA" S.A. krajowy lider i czołowy europejski producent narzędzi, poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Referent ds. Eksportu

Opis stanowiska:   

 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientami,
 • obsługa handlowo – logistyczna klientów firmy,
 • prowadzenie negocjacji handlowych,
 • realizowanie planów sprzedaży,
 • dbanie o dobry wizerunek firmy, a także efektywna współpraca z innymi działami firmy,
 • możliwość uczestnictwa w tworzeniu nowych projektów.

Wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe, techniczne o kierunku mechanicznym lub handlowe,
 • bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego, mile widziana znajomość języka angielskiego, hiszpańskiego lub niemieckiego,
 • dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów biurowych,
 • mile widziane doświadczenie w handlu i znajomość branży drzewnej,
 • bardzo dobra organizacja pracy i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • gotowość do zagranicznych wyjazdów służbowych,
 • kreatywność i samodzielność działania,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki pracy,
 • pracę w młodym zespole w czołowej firmie w branży,
 • szkolenia branżowe,
 • możliwość zdobywania doświadczenia i kontynuowania rozwoju zawodowego,
Prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku aplikowania.
 
FABA Spółka Akcyjna
Ul. Przemysłowa 1
09-130 Baboszewo
 
Do przesłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: 
Niniejszym, świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj. „FABA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Baboszewie przy ul. Przemysłowej 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066710 na cele prowadzonej rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną zawartą poniżej.
Jednocześnie wskazuję, że [ ] wyrażam / [ ] nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszszłości na potrzeby kolejnych postępowań rekrutacyjnych.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO) informuję, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „FABA” Spółka Akcyjna (dalej zwany: ADO);
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez ADO na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, chyba że wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa bądź zawartych umów powierzenia lub współadministrowania.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że wyraził/a Pan/Pani zgodę na ich dalsze przetwarzanie na poczet przyszłych rekrutacji;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego u ADO. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność Pani/Pana uwzględnienia przesłanych dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Ogłoszenie archiwalne