Ta oferta pracy jest nieaktualna od 250 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Referent ds. Finansowo-Księgowych

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2018-02-12

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna
  poszukuje kandydata na stanowisko:

  REFERENTA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
  Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  Wymiar zatrudnienia: 1 etat

   Wynagrodzenie zasadnicze: 2.400 – 3.000 zł*
  (w zależności od posiadanych kwalifikacji i stażu pracy)
  Miejsce pracy: Kraków
  Nr referencyjny: 4/2018/FK

  Do obowiązków pracownika należeć będzie m.in.:

  • obsługa systemu finansowego w zakresie prowadzenia rejestru VAT oraz dekretowania i wprowadzania dokumentów księgowych,
  • rozliczanie delegacji i zaliczek,
  • zastępowanie osoby pełniącej obowiązki kasjera,
  • bieżące analizowanie kont rozrachunkowych i kosztowych,
  • uzgadnianie sald kont bankowych i kasowych.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
  • mile widziane doświadczenie w jednostce sektora finansów publicznych i obsługi systemu finansowo-księgowego,
  • staranność, rzetelność, dociekliwość, umiejętność samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji w celu samokształcenia.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat,
  • możliwość pracy w prestiżowej Instytucji,
  • fundusz socjalny (karnety do teatru i kina, dofinansowanie wypoczynku, karta Multisport).

  Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Instytutu / przesłać na adres:

   

  Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna
  ul. Westerplatte 9
  31-033 Kraków

   

  do dnia 14 marca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego)lub przesłać za pośrednictwem platformy pracuj.pl

   

  Aplikacja przesłana za pośrednictwem platformy pracuj.pl powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty (aplikacje zawierające wyłącznie CV zostaną odrzucone jako niespełniające wymagań formalnych).

   

  Informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu zostanie przesłana wybranym kandydatom drogą elektroniczną na wskazany w CV adres e-mailowy.

   

  Instytut nie odsyła złożonych dokumentów. Oferty kandydatów, którym nie zostanie zaproponowana praca w Instytucie, zostaną komisyjnie zniszczone.

  Wymagane dokumenty:

  • CV i własnoręcznie podpisany list motywacyjny z podaniem numeru referencyjnego naboru,
  • kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
  • oświadczenie kandydata o następującej treści:

  …………………., dnia ……………..


  OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O ZATRUDNIENIE
       W INSTYTUCIE EKSPERTYZ SĄDOWYCH

   

  • Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.
  • Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych.
  • Oświadczam, że nie byłam skazana / nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko referenta ds. finansowo księgowych w Instytucie Ekspertyz Sądowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późń. zm.).

                                                                                                                       
  czytelny podpis

   
   
  * oprócz wynagrodzenia zasadniczego w Instytucie wypłacane są również: dodatek za wysługę lat w wysokości 5%–20% wynagrodzenia zasadniczego oraz premia w wysokości i na warunkach określonych w regulaminie premiowania pracowników Instytutu (10%-15% wynagrodzenia zasadniczego)