Logo Pracuj.pl

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Referent ds. finansowo - księgowych

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy

3 5004 700 brutto / mies.
 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • młodszy specjalista (Junior)
 • praca stacjonarna
 • pracodawca nie wymaga CV

Twój zakres obowiązków

 • kontrola i weryfikacja poprawności dokumentów finansowo - księgowych w zakresie księgowości podatkowej i niepodatkowej pod względem formalno - rachunkowym zgodnie z obowiązującymi procedurami,

 • kontrola nad prawidłowym i terminowym realizowaniem dochodów i wydatków,

 • prowadzenie rejestru przyjętych dowodów,

 • kompletowanie i przedstawianie do zatwierdzenia przygotowanych dokumentów,

 • wprowadzanie zatwierdzonych dowodów księgowych do systemu FK,

 • uzgadnianie stanu rachunków bankowych,

 • drukowanie i analiza wszelkich danych będących przedmiotem prowadzonych rozliczeń,

 • wystawianie faktur VAT, sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług oraz rejestrów sprzedaży i zakupów,

 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością regulacji prawnych z zakresu: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawa o podatku od towarów i usług, Ordynacja podatkowa, ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawa o ochronie danych osobowych

Nasze wymagania

 • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.),

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia,

 • minimalne wykształcenie: średnie ekonomiczne,

 • bardzo dobra obsługa komputera w zakresie MS Office ,

 • stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,

 • komunikatywność.

To oferujemy

 • Praca w budynku na parterze. Bezpieczne warunki pracy. Drzwi wejściowe do budynku o nieprawidłowej szerokości uniemożliwiającej wjazd wózkiem, toalety nieprzystosowane. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

 • • Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, obsługą interesanta, rozmowami telefonicznymi. Na stanowisku pracy brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

O nas

Zajmujemy się obsługą finansowo - księgową szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.