Oferta pracy

Referent ds. inwestycji

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. O firmie

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Gdańsk

W związku z dynamicznym rozwojem Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. poszukuje kandydatów do Działu Inwestycji na stanowisko:

Referenta ds. inwestycji

Poszukujemy absolwenta uczelni lub szkoły technicznej, który podejmie wyzwanie nauki obsługi procesu inwestycyjnego oraz nabycia praktyki w tym zakresie, w taki sposób aby uzyskać pełną samodzielność w przygotowywaniu i zarządzaniu realizowanymi inwestycjami i w konsekwencji objąć stanowisko Kierownika Działu Inwestycji. 

Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:

 • współuczestnictwo w przygotowaniu i pozyskaniu zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz innymi aktami prawnymi decyzji administracyjnych pozwalających na rozpoczęcie procesu budowlanego
 • współuczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych postepowań przetargowych pozwalających na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych
 • pomoc Inżynierowi/Kierownikowi Kontraktu w zarzadzaniu realizowanymi budowami i w tym:
  • współuczestnictwo z Inżynierem/Kierownikiem Kontraktu na budowie i w tym, sprawowania kontroli zgodności jej realizacji z postanowieniami umowy, dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę wraz z innymi prawomocnymi decyzjami administracyjnymi oraz obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej
  • współuczestnictwo w weryfikacji ilości i jakości robót w trakcie oraz po ich wykonaniu, a także wbudowywanych materiałów i wyrobów
  • współuczestnictwo w archiwizacji dokumentów i dokumentacji

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie budowlane
 • znajomość obsługi komputera w środowisku Ms Office
 • posiadanie czynnego prawa jazdy kat. B
 • chęć nauki i poznawania nowych zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym 

Dodatkowym atutem będzie:

 • wykształcenie wyższe budowlane
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełen etat
 • opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia.
Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym (w formacie PDF) za pomocą przycisku APLIKUJ
 
lub na adres:
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
Dział Personalny
ul. Słowackiego 200
80-298 Gdańsk
Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli, jeśli przekazane informacje obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane wrażliwe):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.” 

W przypadku chęci udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych w trakcie najbliższych 12 miesięcy prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w trakcie najbliższych 12 miesięcy przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. ”

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą spółki w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: [email protected] Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych podanie danych jest dobrowolne. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy