Ta oferta pracy jest nieaktualna od 17 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Referent ds. Obsługi Klientów

 • Świebodzin, lubuskie
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 2019-08-07

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Grupa Enea to nowoczesny Pracodawca, wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządzamy pełnym łańcuchem wartości: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta. Odpowiadamy za bezpieczne dostawy energii do 2,5 mln Klientów. Zatrudniamy ponad 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi wartościami są: uczciwość, odpowiedzialność, kompetencja i bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą nastawioną na realizację celów, potrafisz pracować w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzisz do swoich obowiązków, złóż swoją aplikację, bo właśnie takich osób szukamy.

  Więcej o nas na www.enea.pl

  Enea Centrum Sp. z o. o. DEP. Obsługi Klientów/Pion Obsługi Klientów/BOK Świebodzin poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

  Referent ds. Obsługi Klientów
  Miejsce pracy –  Świebodzin

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe, ewentualnie średnie,
  • Doświadczenie przy bezpośredniej obsłudze klienta/sprzedaży, sprzedaż produktów i usług,
  • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera/znajomość technik sprzedaży,
  • znajomość systemów bilingowych SKOK O i SKOK D.

  Zadania wykonywane przez pracownika polegać będą na:

  • przygotowywaniu i zawieraniu/aktualizacji umów sprzedaży, dystrybucyjnych i umów kompleksowych,
  • rozwiązywaniu umów sprzedaży, dystrybucyjnych i umów kompleksowych,
  • realizacji działań marketingowych,
  • składaniu ofert sprzedaży energii, usług kompleksowych i usług dodatkowych z ofert Grupy Enea w zakresie przyznawanych kompetencji oraz określonych zadań,
  • utrzymywaniu pozytywnych kontaktów z Klientami w celu realizacji zakładanych wskaźników ilościowych i jakościowych,
  • zapewnieniu jak najwyższej jakości obsługi Klientów oraz ich satysfakcji,
  • udzieleniu odpowiedzi na zapytania Klientów w zakresie ofert i usług świadczonych przez Grupę Enea,
  • wyjaśnieniu kwestii związanych ze świadczoną Klientowi usługą oraz płatnościami.
  Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2019

  Kandydaci mogą przesyłać oferty w terminie do 20.08.2019 r.

  Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  Jeżeli załączając swoją aplikację CV:

  1. zamieszcza Pan/Pani w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

  2. w dokumentach rekrutacyjnych zamieszcza Pan/Pani z własnej inicjatywy dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. stan zdrowia, przekonania religijne, przynależność do związków zawodowych.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.”

  Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Informacja Administratora danych:

  [Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.

  [Inspektor Ochrony Danych] Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

  [Cel i podstawy przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym (dalej: dokumenty aplikacyjne) będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawami prawnymi przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:

  a. zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  b. podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  c. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji.

  [Odbiorcy danych osobowych] Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.

  [Czas przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, po czym zostaną zniszczone.

  [Pana/Pani prawa] Posiada Pan/Pani prawo żądania:

  a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO;

  b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO;

  c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO;

  d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO;

  e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO;

  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO;

  g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.

  Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: [email protected] .

  Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  aplikuj