Referent ds. Telefonicznej Obsługi Klienta

ENERGA - OBRÓT S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Elbląg, warmińsko-mazurskie

 • Ogłoszenie wygasło 4 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Referent ds. Telefonicznej Obsługi Klienta
ENERGA-Obrót SA
Numer ref.: ZZL/WORP/2020/0047

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • Doświadczenia w obsłudze telefonicznej klientów lub gotowości do nauki w tym zawodzie,
 • Pozytywnego podejścia do obsługi telefonicznej,
 • Nastawienia na współdziałanie,
 • Chęci do pracy w firmie oferującej dobre zarobki w zamian za oczekiwane efekty.

 

Zakres obowiązków:

 • Telefoniczna obsługa zapytań i reklamacji klientów,
 • Realizacja celów sprzedażowych,
 • Dbałość o wysoką jakość obsługi klientów.

Co dajemy w zamian:

Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę
Zatrudnienie na umowę o pracę na zastępstwo przez agencję pracy tymczasowej
Atrakcyjne warunki finansowe
Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie
Elbląg

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV do dnia 8 kwietnia 

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO):

Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Energa Obrót SA, 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472.

Nasze dane kontaktowe to: [email protected], 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472

Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt powyżej).

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.

Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

Uprawnione organy publiczne,

Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., na podstawie wewnętrznych umów,

Podmioty dostarczające korespondencję,

Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.

Dane zostaną zniszczone po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli zostanie wyrażona dodatkowa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych pod kątem innych prowadzonych w Grupie Energa procesów rekrutacyjnych, wtedy dane zniszczone zostaną po okresie 3 lat od zakończenia procesu rekrutacji.

Informujemy o przysługującym prawie do: dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgód, usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).

Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w bieżącym procesie rekrutacyjnym.

Zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych pod kątem innych procesów rekrutacyjnych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje usunięcie danych osobowych po okresie 3 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji oraz nieuwzględnienie aplikacji kandydata w innych procesach rekrutacyjnych.

Komórka organizacyjna:
Dział Telefonicznej Obsługi Klienta

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy