Oferta pracy

Referent ds. zamówień publicznych

Muzeum Górnictwa Węglowego w ZabrzuO firmie

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Agricoli 2

Zabrze

Nr naboru: 11/DZP/2020 


MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

Poszukuje osoby na stanowisko:

Referent ds. zamówień publicznych

Ogólny zakres obowiązków:

 • Przygotowanie i realizacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • Odpowiedzialność za zachowanie zgodności powierzonych i realizowanych postępowań z wytycznymi instytucji zarządzających oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa krajowego i UE w zakresie prawa zamówień publicznych,
 • Kontrola zachowania procedur związanych z ustawą prawo zamówień publicznych oraz z dokumentami i procedurami obowiązującymi w MGW w zakresie wydatków do 30 000 euro oraz powyżej,
 • Przygotowanie i realizacja sprawozdawczości Działu zamówień publicznych,
 • Nadzór nad budżetem DZP w tym bieżące uzupełnianie planów i wykonania w obowiązujących tabelach, uczestnictwo w przygotowywaniu planów budżetowych, współpraca z działami składającymi zamówienia oraz działem Księgowości,
 • Weryfikacja ex ante oraz ex post wybranych postępowań prowadzonych zgodnie z przepisami Pzp.,
 • Świadczenie pomocy merytorycznej w zakresie formalno - prawnym przy przeprowadzaniu postępowań przetargowych.
 • Koordynacja procedur związanych z udzielaniem zamówień podobnych i dodatkowych zgodnie z zapisami ustawy PZP,
 • Archiwizowanie dokumentów związanych z działem DZP,
 • Współpraca z innymi działami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
 • Należyte i terminowe wykonywanie obowiązków pracowniczych oraz poleceń służbowych,
 • Przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przepisów wewnątrzzakładowych oraz wszelkich wytycznych podjętych przez Dyrektora Instytucji,
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie powierzonych,
  i realizowanych postępowań przetargowych na zasadach wynikających z właściwych przepisów.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie lub wyższe (kierunek: zarządzanie, administracja, ekonomia itp.),
 • co najmniej roczne doświadczenie w obszarze zamówień publicznych,
 • dobra organizacja pracy i umiejętność planowania,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • sumienność, terminowość, odpowiedzialność i samodzielność w działaniu,
 • umiejętność pracy w zespole – komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziana znajomość i doświadczenie w obszarze jednostek finansów publicznych.

Wymagane dokumenty:

 • CV

Warunki zatrudnienia:

Forma zatrudnienia:      umowa o pracę na okres próbny,
Wymiar etatu:                pełny,
System czasu pracy:     praca w systemie podstawowym,
Miejsce pracy:               Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2
 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • otwartość na Twoje pomysły, pracę pełną możliwości i wyzwań zawodowych,
 • możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • świadczenia w ramach ZFSŚ,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.


Aplikacje należy składać w terminie do
28.08.2020 r. 
za pomocą przycisku aplikowania poniżej. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji, w zakresie wykraczającym poza katalog ujęty w treści art. 221 Kodeksu pracy, przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w celach prowadzenia przez ten podmiot postępowania rekrutacyjnego, którego aplikacja dotyczy.”

Dodatkowe informacje:

 • prosimy powoływać się w składanej dokumentacji na podany numer naboru,
 • Muzeum zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych jedynie z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy