Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Referent / Referentka

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

 • Praca zmianowa:nie
 • Dni pracy:dni robocze (poniedziałek - piątek)
 • Godziny pracy:7:30-15:30
 • Możliwa praca w godzinach nocnych:nie
 • Tryb wypłaty:miesięczna
 • System wynagrodzeń:stała podstawa + trzynasta pensja

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Gronowa 22

Stare Miasto

Poznań

Twój zakres obowiązków

 • Obsługa finansowo-księgowa w zakresie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Obsługa systemu bankowości elektronicznej oraz systemu informacyjnego budżetu państwa.

 • Sporządzanie sprawozdań, analiz i prognoz w zakresie kosztów, wydatków i dochodów.

 • Dokonywanie uzgodnień miesięcznych na kontach analitycznych i syntetycznych oraz pozabilansowych.

 • Przygotowywanie danych do sprawozdań budżetowych i finansowych.

 • Monitorowanie i uzgadnianie sald na kontach rozrachunkowych w zakresie zobowiązań i należności wraz z potwierdzeniem sald przysłanych przez kontrahentów.

 • Prowadzenie ewidencji w zakresie majątku jednostki.

 • Rozliczanie kosztów systemu egzaminów zewnętrznych związanych z procesem ich organizacji i przeprowadzania.

 • Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji księgowej do archiwum zakładowego.

Nasze wymagania

Wymagania niezbędne

a) Wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności : rachunkowość, finanse i rachunkowość, zarządzanie i finanse) lub wykształcenie średnie z udokumentowanym stażem pracy w dziale księgowości minimum 2 lata.

b) Bardzo dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office (Word, Exel)

c) Umiejętność redagowania pism urzędowych.

Pożądane

a) Doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej lub innej jednostce sektora finansów publicznych,

b) Znajomość zagadnień rachunkowości, w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

c) Znajomość i obsługa programów SYMFONIA ERP, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA NBE, BGK,

d) Znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania obowiązujących przepisów w zakresie rachunkowości budżetowej, ubezpieczeń społecznych i podatkowych .

O nas

Poszukujemy pracownika na stanowisko referenta ds. księgowości w Wydziale Finansowo-Księgowym w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.