Oferta pracy

Referent – Specjalista ds. zamówień publicznych

POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWEO firmie

POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE

Jana Pawła II 10

Poznań

Kim jesteśmy?

PCSS, czyli Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (http://psnc.pl/), afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN to ośrodek badawczo-rozwojowy w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych. Jesteśmy miejscem, gdzie innowacja wpisana jest w codzienną pracę. Jesteśmy operatorem ogólnopolskiej szerokopasmowej sieci optycznej Polski Internet Optyczny PIONIER, stanowiącej podstawę do działań PCSS w wielu obszarach. Działamy już 27 lat i obecnie zatrudniamy ponad 350 pracowników, pasjonatów dziedziny IT. Każdy z pionów PCSS składa się z aktywnych grup badawczo-rozwojowych, których praca skupia się na różnych aspektach budowania, utrzymywania i wykorzystania nowoczesnej infrastruktury informatycznej na potrzeby nauki, edukacji i szeroko rozumianego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W naszej siedzibie, Centrum Badawczym Polskiego Internetu Optycznego przy ul. Jana Pawła II w Poznaniu, znajdują się  wyspecjalizowane laboratoria z obszaru telemedycyny, edukacji, digitalizacji, nowych mediów czy interaktywnej telewizji PLATON oraz duże i nowoczesne centrum danych.
Referent – Specjalista ds. zamówień publicznych

Podstawowe zadania na stanowisku:

 • przygotowywanie i prowadzenie procedur o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulaminami i instrukcjami
 • udział w pracach komisji przetargowej,
 • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych ( w tym m.in. publikacja ogłoszeń).

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce; mile widziane studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
 • dobra znajomość przepisów i procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz ustaw związanych z wydatkowaniem środków publicznych,
 • minimum roczne doświadczenie na stanowisku związanym z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego,
 • umiejętność sporządzania dokumentacji i umów z zakresu zamówień publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows oraz pakietu MS Office, znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • odpowiedzialność za realizację zadań,
 • umiejętność samodzielnej analizy przedmiotu danego postępowania,
 • umiejętność interpretacji i analizy aktów prawnych,
 • umiejętność planowania i dobra organizacja własnego czasu pracy,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu,
 • pozytywne nastawienie oraz zaangażowanie w realizację powierzonych zadań,
 • umiejętność komunikacji i pracy w zespole,
 • dokładność, rzetelność i samodzielność,
 • dyspozycyjność.

Oferujemy:

 • pracę w instytucji o solidnej marce i ugruntowanej pozycji
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
 • pracę w pełnym wymiarze godzin
 • możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego
 • narzędzia niezbędne do pracy
 • wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość uczestnictwa w szkoleniach branżowych oraz szkoleniach rozwijających kompetencje
 • pakiet socjalny, w tym, dofinansowanie karty Multisport, dofinansowanie świąteczne, „wczasy pod gruszą”, dofinansowanie do okularów korekcyjnych

Prosimy o zamieszczanie ofert zawierających CV oraz list motywacyjny.

 
Zgłoszenie powinno zawierać obowiązkowo następującą klauzulę (zgłoszenia bez tej klauzuli będą kasowane):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnej rekrutacji na stanowisko, które dotyczy rekrutacji. Zostałam/zostałem poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Zapoznałam/zapoznałem się także z informacją dotyczącą ochrony danych.

 

Informacja dotycząca ochrony danych

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu informuje, że:

 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062, tel. (61) 852 85 03, e-mail [email protected]
  (zwanego w dalszej części Instytutem).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych,
  ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: [email protected]
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych
  z przeprowadzeniem rekrutacji na wolne stanowisko.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane: w celu realizacji procesu obecnej rekrutacji przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie zniszczone.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych uniemożliwia rozpatrzenie aplikacji rekrutacyjnej.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy