Oferta pracy

Referent - Specjalista ds. zamówień publicznych

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut BadawczyO firmie

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Czerniakowska 16

Warszawa

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zatrudni

referenta/specjalistę ds. zamówień publicznychNumer ref.: 2020/07/EE

Opis pracy:

Osoba pracująca na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie wewnętrznych procedur, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności:

 • przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych do 30.000 euro
 • sporządzanie dokumentacji postępowań i ich archiwizacja
 • opiniowanie wniosków dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych pod względem zgodności z procedurą udzielenia zamówień publicznych
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • przygotowywanie projektów umów
 • sporządzanie rocznych rejestrów udzielonych zamówień

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • min. 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku po stronie Zamawiającego – warunek konieczny
 • znajomość przepisów prawa z zakresu udzielania zamówień publicznych
 • znajomość obsługi komputera (MS Word, Excel, Outlook)
 • stosowanie zasad etyki zawodowej

Mile widziane:

 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność planowania oraz ustalania priorytetów
 • skrupulatność, rzetelność oraz dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • wysoka kultura osobista

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • możliwość korzystania ze szkoleń specjalistycznych
 • dofinansowanie dojazdów do pracy
 • dofinansowanie kosztów wypoczynku
 • pakiet medyczny, pakiet sportowy Multisport

Wymagane dokumenty:

 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji bieżącej (a)
 2. potwierdzenie zapoznania się z otrzymaną pisemną informacją zgodną z art. 13 RODO
 3. informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 4. dokumenty wymienione w pkt. 1-3 muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Instytutu, drogą elektroniczną
za pomocą przycisku Aplikuj lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres:
 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB
Dział Spraw Pracowniczych
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
 
 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż po roku od zakończenia postępowania rekrutacyjnego

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy