Oferta pracy

Referent / Starszy Referent w Wydziale ds. Służb Mundurowych - Sekcja ds. Służb Mundurowych i Ratownictwa Medycznego

Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki

 • Bydgoszcz

  Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • asystent
 • praca stacjonarna

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie analiz zapotrzebowania, planowanie oraz kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym i izbie przyjęć, oraz pomoc doraźna i transport sanitarny;

 • współudział w opracowaniu, uaktualnianiu i monitorowaniu planu zakupu świadczeń w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym i izbie przyjęć, oraz pomoc doraźna i transport sanitarny;

 • rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym i izbie przyjęć, oraz pomoc doraźna i transport sanitarny;

 • obsługa i monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

 • opracowywanie projektu wykazu priorytetów regionalnych;

 • opracowywaniu regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych.

Nasze wymagania

 • stanowisko referenta: wykształcenie: minimum średnie;

 • stanowisko starszego referenta:

 • wykształcenie co najmniej średnie;

 • lata pracy zawodowej: minimum 3 lata pracy zawodowej w przypadku wykształcenia średniego (doświadczenie zawodowe nie jest wymogiem koniecznym w przypadku wykształcenia wyższego).

Mile widziane

 • preferowane wykształcenie medyczne (ratownik, pielęgniarka);

 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (w szczególności EXCEL);

 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • bardzo dobra organizacja pracy;

 • odpowiedzialność i duże zaangażowanie w realizowane zadania;

 • umiejętność analitycznego myślenia;

 • dokładność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań;

 • odpowiedzialność;

 • punktualność;

 • wysoka kultura osobista;

 • otwartość na nowe cele i zadania;

 • znajomość zagadnień i obowiązujących przepisów z zakresu systemu opieki zdrowotnej i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.),

 • zarządzeń Prezesa NFZ w zakresie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, Izb Przyjęć, Pomocy doraźnej i transportu sanitarnego.

To oferujemy

 • pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów,

 • pracę zgodnie z koncepcją lean management,

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,

 • profesjonalny system szkoleń,

 • opiekę mentora,

 • możliwości awansu zawodowego,

 • miłą atmosferę w pracy,

 • atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS),

 • inicjatywy dbające o zdrowie.

Wymagane dokumenty:

 • CV,

 • podpisany kwestionariusz osobowy zawierający wszystkie dane zgodnie z naszym wzorem,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku posiadania wykształcenia średniego i aplikowania na stanowisko starszego referenta),

 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,

 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Dodatkowe informacje

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/rekrutacja/do-pobrania-dla-kandydatow/

Sposób aplikowania

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 52 32 52 914

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 04.08.2022 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ (w godzinach pracy urzędu) lub przesłać na adres:

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

85-863 Bydgoszcz

ul. Łomżyńska 33

(decyduje data wpływu oferty do Oddziału)

z dopiskiem: oferta pracy Bydgoszcz/22/23

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.