Referent w Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

al. Jana Pawła II 37

Kraków

Politechnika Krakowska

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PRACY

referenta
w wymiarze pełnego etatu
w Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • przygotowywanie sprawozdań z działalności jednostki (w tym opracowywanie wyników ankiet);
 • archiwizacja dokumentacji;
 • przygotowywanie korespondencji;
 • współpraca z jednostkami administracyjnymi PK oraz organizacjami zewnętrznymi w zakresie wykonywanych zadań;
 • realizacja innych zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości.

2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe;
 • doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku nie jest wymagane, ale mile widziana doświadczenie związane z pracą biurową (w tym archiwizacja dokumentów);
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • obsługa programów pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Teams).

3. Dodatkowe wymagania:

 • umiejętność współpracy w zespole;
 • skrupulatność przy wykonywaniu powtarzalnych czynności;
 • systematyczność i dobra organizacja czasu pracy;
 • komunikatywność;
 • wysoka kultura osobista.

4. Dodatkowe informacje:

 • praca w kilkuosobowym zespole;
 • praca na pełny etat, obejmująca również weekendy (zgodnie z ustalonym harmonogramem);
 • możliwość rozwoju zawodowego / zdobywania nowych kompetencji w ciekawych obszarach kształcenia;
 • możliwość korzystania z dofinansowanych przez ZFŚS wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych (teatr, opera) oraz sportowych (karty multisport), dofinansowanie żłobka/przedszkola;
 • dofinansowanie „wczasów pod gruszą”, 13-ta pensja, możliwość dodatkowych premii regulaminowych.

5. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz nabyte umiejętności.

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7.00-15.00 lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy [email protected] w terminie do 22.12.2021 r.

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko referenta w Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości.

W przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy wpisać: 
Konkurs na stanowisko referenta w Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie, że do dalszego postepowania będą przekazywane jedynie oferty zawierające wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 5.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach od 17-25.01.2022 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.)
.

Ogłoszenie archiwalne