Referent w dziale magazynu

 • Olsztyn, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Morąg, Ostróda, Stawiguda (pow. olsztyński), Gietrzwałd (pow. olsztyński), Olsztynek, warmińsko-mazurskie
 • Olsztyn, Wilimowo 2, 11-041 Wilimowo, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 06.09.2019
 • Ważna jeszcze 20 dni (do 06.10.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  W związku z dynamicznym rozwojem, firma produkcyjna NICZUK Spółka jawna działająca ponad 60 lat w branży instalacyjnej, poszukuje kandydata na stanowisko:

  Referent w dziale magazynu
  Miejsce pracy: Olsztyn, Wilmowo
  Nr ref. NG/REF/09/2019

  Jakie będą Twoje obowiązki:

  • pisanie listów przewozowych;
  • ewidencja i tworzenie dokumentacji zlecanej przez przełożonego;
  • prawidłowe znakowanie przesyłek;
  • nadzór nad archiwum działu;
  • w razie potrzeby – wspomaganie pracy przy przygotowaniu przesyłek.

  Czego od Ciebie oczekujemy:

  • bardzo dobrej znajomości MS Office;
  • preferowane wykształcenie średnie bądź wyższe;
  • komunikatywności, sumienności;
  • doskonałej organizacji pracy własnej;
  • umiejętności pracy w zespole;
  • mile widziane doświadczenie w pracy magazynowej bądź spedycji.

  Czego możesz od nas oczekiwać:

  • pracy w młodym, dynamicznym zespole w firmie o uregulowanej pozycji na rynku;
  • umowy o pracę;
  • transparentnych warunków wynagrodzenie, motywacyjnego systemu wynagrodzeń;
  • możliwości rozwoju - finansowanie lub współfinansowanie szkoleń;
  • atrakcyjnych pakietów socjalnych (wczasy pod gruszą, świadczenia świąteczne, wyprawki dla dzieci, zajęcia integracyjne dla dzieci);
  • dofinansowanie (do 50% )do biletów do filharmonii i teatru;
  • ubezpieczenia medycznego dla Ciebie jak i całej rodziny;
  • karty benefit;
  • transportu pracowników do firmy NICZUK Spółka jawna z centrum Olsztyna, Morąga, Szałstr i Boguchwał. Więcej informacji na profilu pracodawcy - Niczuk Spółka Jawna.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  W przypadku chęci wzięcia udziału w rekrutacji, do przesyłanych dokumentów konieczne jest dołączenie następującej klauzuli:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym, na stanowisko: Referenta w Dziale Magazynu. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż zgoda może być w każdym momencie cofnięta (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).”

  Kandydatów zainteresowanych także innymi procesami rekrutacyjnymi, prosimy o dołączenie następującej klauzuli (jej przekazanie nie jest niezbędne, aby wziąć udział w rekrutacji):

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym oraz na przetwarzanie moich danych osobowych z związku z przyszłymi rekrutacjami prowadzonymi przez spółkę NICZUK Spółka jawna. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż zgoda może być w każdym momencie cofnięta (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)."

  Jednocześnie informujemy, że: 
  ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST:
  NICZUK Spółka jawna w Wilimowie, Wilimowo 2, 11-041 Olsztyn, e-mail: [email protected]

  CEL PRZETWARZANIA DANYCH
  Rozpatrzenie złożonej oferty i ewentualne skontaktowanie się z Panią/Panem w celu przeprowadzenia dalszej procedury rekrutacyjnej. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w innych rekrutacjach, dane przetwarzamy także w celu poinformowania Pani/Pana o rekrutacjach prowadzonych w przyszłości w naszej Firmie.

  DANE, KTÓRE PRZETWARZAMY

  Podanie danych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych do kontaktu (dowolnie podanych przez Panią/Pana: adresu do korespondencji albo adresu e-mail albo nr telefonu), wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy. Będziemy przetwarzać te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podanie danych dotyczących m.in. wizerunku, ukończonej szkoły, wykształcenia uzupełniającego, dodatkowych uprawnień, zainteresowań, informacji o stanie zdrowia i innych danych jest nieobowiązkowe, a podanie ich w dokumentach rekrutacyjnych będzie traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH
  1) Złożoną ofertę będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji. Po zakończeniu procesu naboru i wyłonieniu kandydata oferty osób niezatrudnionych są niszczone.
  2) Jeśli wyrazi Pani/ Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z przyszłymi rekrutacjami prowadzonymi przez naszą Firmę ­­– dane będą przetwarzane do końca roku następującego po roku, w którym złożono dokumenty. Po tym czasie dokumenty zostaną zniszczone.
  3) W przypadku zatrudnienia, złożone dokumenty zostaną włączone do akt osobowych na podstawie Kodeksu Pracy. 

  PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
  Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected] lub za pomocą poczty tradycyjnej. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania.
  Posiada Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH
  Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Michał Cupiał, do którego można kierować pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych na adres e-mail: [email protected]