Ta oferta pracy jest nieaktualna od 208 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Referent w Dziale Rekrutacji

 • Poznań, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 30.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Miejsce pracy: Poznań

  Referent w Dziale Rekrutacji

  Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

  • Podpisywanie dokumentów kadrowych z pracownikiem
  • Wydawanie pracownikowi niezbędnych do podjęcia pracy dokumentów
  • Obsługa poczty elektronicznej
  • Nadzór nad realizacją zleceń
  • Przygotowywanie zestawień i raportów
  • Proste czynności mające na celu zachowanie porządku w dokumentacji
  • Obsługa telefonicznych połączeń przychodzących

  Nasze wymagania:

  • Wykształcenie min. średnie
  • Dobra organizacja pracy
  • Dokładność, sumienność, punktualność
  • Umiejętność pracy pod presją czasu
  • Mile widziane doświadczenie w pracy biurowej
  • Niekaralność

  Oferujemy:

  • Stabilność zatrudnienia w dużej ogólnopolskiej firmie
  • Pracę od poniedziałku do piątku w systemie jednozmianowym
  • Szkolenie przygotowujące do pracy
  • Możliwość rozwoju i awansu w strukturach firmy
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  aplikuj

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Solid Security Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Referenta w Dziale Rekrutacji.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Solid Security Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Solid Security Sp. z o. o.
  a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

  Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
  Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
  1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Solid Security Sp. z o. o., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa,
  2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:
  Solid Security Sp. z o. o.,, ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa,
  3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Solid Security Sp. z o. o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
  5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018 r.
  6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Solid Security Sp. z o. o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.