Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do[MW1]  Narodowego Instytutu Leków (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez[MW2]  Narodowy Instytut Leków danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. 
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem[MW3]  [email protected]
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres[MW4]  3 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres[MW5]   6 miesięcy. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres[MW6]  6 miesięcy.
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.[MW7]  – Nie dotyczy
Twoje dane osobowe przekażemy do[MW8]  __________. Nie dotyczy
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. [MW9] 
Przekazujemy Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy do __nie dotyczy________ na podstawie decyzji Komisji w sprawie adekwatności ochrony lub programu "Tarcza Prywatności" lub wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych. Masz prawo uzyskania od nas kopii wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych.[MW10] 
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem[MW11]  __nie________ lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem[MW12]  [email protected]

NARODOWY INSTYTUT LEKÓW

Referent w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

NARODOWY INSTYTUT LEKÓWO firmie

NARODOWY INSTYTUT LEKÓW

Chełmska 30/34

Warszawa

Dyrektor Narodowego Instytutu Leków zaprasza do udziału w rekrutacji na stanowisko

REFERENTA W DZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
Miejsce pracy: Warszawa

Chciał(a)byś zajmować się pracą związaną z administracją w ramach zadań Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia NIL. Ze szczególną uwagą i dokładnością wykonasz powierzone Ci zadania, a także wyróżniasz się odpowiedzialnością i profesjonalizmem w podejściu do wykonywanej pracy.

 

Szukamy właśnie Ciebie!

Do Twoich zadań należeć będzie: 

 • Realizacja zamówień na dostawy (w szczególności odczynniki mikrobiologiczne), składanie zamówień a także rozdysponowanie przyjętego towaru;
 • Prowadzenie oceny dostawców;
 • Współpraca z dostawcami (zbieranie i analiza ofert, negocjacje cenowe);
 • Prowadzenie rejestru zamówień a także innej dokumentacji związanej z pracą Działu.

Nasze oczekiwania: 

 • Wykształcenie średnie;
 • Doświadczenie w pracy biurowej;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • Dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Umiejętność prowadzenia aktywnej korespondencji zdalnej w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • Umiejętność efektywnej komunikacji z pracownikami na różnych szczeblach organizacji;
 • Odpowiedzialność, dokładność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność efektywnego wyszukiwania informacji branżowych niezbędnych do realizacji zadań.

Wymagane dokumenty:

 • CV

Oferujemy: 

 • Wsparcie praktyczne i organizacyjne;
 • Umowę zlecenie;
 • Pakiet socjalny.

Preferowany jest dwuetapowy proces rekrutacji: pierwszy etap polega na analizie dokumentów aplikacyjnych pod kątem formalnym, drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna.


Uprzejmie informujemy, że będziemy się kontaktować z wybranymi osobami.


Rekrutacja może zostać zakończona bez wyłonienia kandydata.

Po zakończeniu procesu rekrutacji oferty odrzucone podlegają zniszczeniu.

Dyrektor Narodowego Instytutu Leków zaprasza do udziału w rekrutacji na stanowisko

REFERENTA W DZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

Chciał(a)byś zajmować się pracą związaną z administracją w ramach zadań Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia NIL. Ze szczególną uwagą i dokładnością wykonasz powierzone Ci zadania, a także wyróżniasz się odpowiedzialnością i profesjonalizmem w podejściu do wykonywanej pracy.

 

Szukamy właśnie Ciebie!

Do Twoich zadań należeć będzie: 

 • Realizacja zamówień na dostawy (w szczególności odczynniki mikrobiologiczne), składanie zamówień a także rozdysponowanie przyjętego towaru;
 • Prowadzenie oceny dostawców;
 • Współpraca z dostawcami (zbieranie i analiza ofert, negocjacje cenowe);
 • Prowadzenie rejestru zamówień a także innej dokumentacji związanej z pracą Działu.

Nasze oczekiwania: 

 • Wykształcenie średnie;
 • Doświadczenie w pracy biurowej;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • Dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Umiejętność prowadzenia aktywnej korespondencji zdalnej w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • Umiejętność efektywnej komunikacji z pracownikami na różnych szczeblach organizacji;
 • Odpowiedzialność, dokładność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność efektywnego wyszukiwania informacji branżowych niezbędnych do realizacji zadań.

Wymagane dokumenty:

 • CV

Oferujemy: 

 • Wsparcie praktyczne i organizacyjne;
 • Umowę zlecenie;
 • Pakiet socjalny.

Preferowany jest dwuetapowy proces rekrutacji: pierwszy etap polega na analizie dokumentów aplikacyjnych pod kątem formalnym, drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna.


Uprzejmie informujemy, że będziemy się kontaktować z wybranymi osobami.


Rekrutacja może zostać zakończona bez wyłonienia kandydata.

Po zakończeniu procesu rekrutacji oferty odrzucone podlegają zniszczeniu.

Ogłoszenie archiwalne