Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Referent w sekcji ds. kształcenia Wydziału Humanistycznego

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Aleja Papieża Jana Pawła II 22A

Szczecin

Twój zakres obowiązków

 • współpraca z dyrektorami i wicedyrektorami Instytutów, koordynatorami kierunków oraz opiekunami roku;

 • przygotowywanie planów pracy na dany rok akademicki;

 • układanie semestralnych rozkładów zajęć;

 • sporządzanie indywidualnych przydziałów czynności oraz sprawozdań z wykonanych zajęć dydaktycznych;

 • przygotowywanie dokumentacji pomocniczej do planowania i rozliczanie dydaktyki (m. in. zamówień na wykonanie zajęć dydaktycznych, potwierdzeń z ich wykonania, zestawień liczebności grup, list należności za godziny ponadwymiarowe);

 • przygotowywanie i obsługa umów cywilnoprawnych na prowadzenie zajęć dydaktycznych;

 • przeprowadzanie zapisów na przedmioty do wyboru;

 • wprowadzanie do systemu informatycznego tematów prac dyplomowych;

 • sprawdzanie w systemie informatycznym prawidłowości wprowadzonych danych dotyczących programów studiów;

 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji na potrzeby wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Nasze wymagania

 • wykształcenie minimum średnie (wykształcenie wyższe będzie dodatkowym atutem)

 • dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office;

 • umiejętność pracy z wykorzystaniem systemów informatycznych;

 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;

Mile widziane

 • samodzielność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań;

 • odpowiedzialność za powierzone zadania;

 • umiejętność pracy pod presją czasu;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • wysoka kultura osobista;

 • zaangażowanie i pozytywne nastawienie do pracy.

Wymagane dokumenty

 • CV;

 • list motywacyjny;

 • kopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenia;

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie;

 • zgoda kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko referenta, złożona na formularzu: RODO - kandydat do pracy - zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna, dostępnym na stronie Działu Kadr US pod linkiem: http://dso.usz.edu.pl/druki/

Dokumenty rekrutacyjne należy przesłać w formie skanów na adres e-mail: [email protected] w terminie do 9 września 2022 r. W temacie wiadomości należy wpisać: „Konkurs na stanowisko referenta w Sekcji Kształcenia".

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Nazwa stanowiska: referent

Liczba osób: 2

Wymiar: 2 etaty

Zatrudnienie: umowa o pracę

Termin składania podań: do 9 września 2022 r.

Jednostka zatrudnienia: Sekcja ds. kształcenia Wydziału Humanistycznego US

Miejsce wykonywania pracy: adres stały - Szczecin, al. Piastów 40B, adres tymczasowy (ze względu na prowadzony remont budynku) – ul. Mickiewicza 18.

Przewiń do profilu firmy