Referent

 • Wałbrzych, dolnośląskie
 • Specjalista
 • 15.05.2019
 • Ważna jeszcze 24 dni (do 14.06.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU

  Referent

  Miejsce pracy: Wałbrzych

  Główne zadania i obowiązki:

  • inicjowanie, planowanie i realizacja działań promocyjnych uczelni (prezentacja oferty dydaktycznej, udział w targach, reklama zewnętrzna)
  • organizowanie wydarzeń promujących naukę, kulturę, sport w uczelni i poza nią (m.in. Juwenalia, Dzień Kariery)
  • inicjowanie kontaktów z mediami (konferencje prasowe, prowadzenie social mediów i strony internetowej uczelni, sporządzanie notatek prasowych)
  • prowadzenie rekrutacji kandydatów na studia

  Wymagania i kwalifikacje:

  • wykształcenie wyższe (np. po kierunku studiów: zarządzanie, marketing, dziennikarstwo, filologia)
  • minimum roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
  • Biegła obsługa pakietu MS Office
  • Prawo jazdy kat. B.

  Predyspozycje:

  • wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne
  • kreatywność
  • bardzo dobra organizacja pracy dyspozycyjność
  • samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji

  Wymagane dokumenty:

  • CV i list motywacyjny
  • Referencje (mile widziane)

  Powyższe dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do 21.05.2019 r. do godz. 15.00 w siedzibie uczelni Wałbrzych ul. Zamkowa 4, kancelaria ogólna (pok. 127)

  Organizator zastrzega zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.


  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

  1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4, kod pocztowy 58-300 Wałbrzych, adres e-mail: [email protected], tel. + 48 74 641 92 00, zwany dalej PWSZ, reprezentowana przez prof. nadzw. dr. hab. Piotra Jurka- Rektora.
  2. W PWSZ został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dalej IODO, z którym można się skontaktować w sposób następujący: adres korespondencyjny: ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, adres e-mail: [email protected]
  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie udzielonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi taką zgodę – także na potrzeby i przez czas późniejszy (np. prowadzenia kolejnych rekrutacji), aż do momentu cofnięcia wyrażonej zgody.
  5. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

  a)    prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

  b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

  c)   prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

  d)   prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

  e)   prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem),

  g)   prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych,

  Prawa wymienione w powyższych punktach można zrealizować bezpośrednio poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (adres podany w pkt 2) lub przez kontakt z PWSZ (adres podany w pkt 1, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”)

  h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących przez Administratora narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

  Realizacja uprawnień, o których mowa w pkt h) może odbywać się poprzez uprzednie pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

  1. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umów powierzenia. Kategorie odbiorców danych: partnerzy świadczący usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych
   i serwisów internetowych), firmy niszczące dokumentację.
  2. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do uczestnictwa w procesie rekrutacji.  Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością uczestniczenia w procesie rekrutacji na stanowisko pracy.

  Dodatkowe wymagania klauzula zgody

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4, kod pocztowy 58-300 Wałbrzych moich danych osobowych w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.

  Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś Administrator danych przed wyrażeniem niniejszej zgody udostępnił mi informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody.

  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi taką zgodę – także na potrzeby i przez czas późniejszy (np. prowadzenia kolejnych rekrutacji), aż do momentu cofnięcia wyrażonej zgody.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.