Ta oferta pracy jest nieaktualna od 161 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Regional Sales Manager

 • Warszawa, mazowieckie
 • Kierownik
 • 2019-01-11

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  REGIONAL SALES MANAGER (EUROPE)
  Miejsce pracy: Warszawa/ Łódź

  Czym będziesz się zajmował/a?

  • Opracowywaniem planu działań na rynkach zagranicznych,
  • Realizowaniem postawionych przed Tobą celów sprzedażowych,
  • Poszukiwaniem sposobów dotarcia do potencjalnych klientów,
  • Analizą potrzeb klienta i doradzaniem najlepszych rozwiązań,
  • Pozyskiwaniem informacji i sporzadzaniem niezbędnych raportów, analiz i opracowań tematycznych,
  • Przygotowywaniem ofert i umów oraz koordynacją ich realizacji,
  • Umacnianiem wizerunku firmy na rynku, poprzez branie udziału w targach, szkoleniach i konferencjach,
  • Monitorowaniem rynku konkurencji.

  Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

  • Posiadasz udokumentowane wynikami doświadczenie sprzedażowe na rynkach zagranicznych, w tym minimum 3 lata w branży IT,
  • Jesteś osobą zorientowaną na cel, działasz samodzielnie, chętnie jednak dzielisz się wiedzą,
  • Bardzo dobrze posługujesz się językiem angielskim (znajomość języka niemieckiego będzie bardzo dużym atutem),
  • Potrafisz rozwiązywać problemy i myśleć analitycznie,
  • Pracowałeś/aś z klientami z DACH i znasz dobrze specyfikę tego rynku.

  Co oferujemy?

  • Realistyczne targety,
  • Dużą dozę samodzielności,
  • Elastycznie godziny pracy,
  • Szerokie możliwości rozwoju kompetencji,
  • I świetną kulturę firmy,
  • A także kilka przyjemnostek, takich jak opieka medyczna, owocowe poniedziałki czy karta sportowa.
   
  Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.
   
  Cybercom Poland to MY i nasze PASJE! Wierzymy w zespół, współdziałanie i mamy odwagę realizować śmiałe, zaawansowane technologicznie projekty. Wspólnie tworzymy międzynarodowe środowisko pracy i wysoka kulturę organizacji w obszarze wytwarzania oprogramowania i projektowania rozwiązań IT. Jako cześć szwedzkiego Cybercom Group wspieramy równość i partnerstwo. Staramy się tworzyć miejsce pracy przyjazne ludziom i stymulujące do rozwoju.
   
  Cybercom Poland to ponad 200 osób w Łodzi, Warszawie i Bydgoszczy oraz ponad 1000 na całym świecie. Jesteśmy w Szwecji, Danii, Finlandii, Dubaju czy Singapurze. Realizujemy projekty głównie dla klientów z Europy Zachodniej, z obszarów: Software Development, Security, Compliance, IoT, oraz Cloud Managed.

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Cybercom Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 2, 01-209 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000036076, NIP: 951-17-89-996; REGON: 01284093700000, kapitał zakładowy: 1.251.200,00 zł (zwaną dalej „Administratorem Danych” lub „Cybercom”), zgadzasz się na przetwarzanie przez Cybercom oraz wskazane niżej spółki z Grupy Cybercom Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Informujemy, że Cybercom należy do Grupy Cybercom, w skład której wchodzą następujące spółki:

  1)    Cybercom Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

  2)    Cybercom Group AB z siedzibą w Sztokholmie

  3)    Cybercom Finland OY z siedzibą w Tampere

  4)    Cybercom AS z siedzibą w Kopenhadze

  W ramach Grupy Cybercom tworzymy wspólną bazę kandydatów do pracy, abyśmy mogli zaproponować Ci szerokie możliwości podjęcia pracy w ramach Grupy Cybercom. Oznacza to, że dokonujemy współadministrowania Twoimi danymi podanymi w przesłanym CV oraz innych dokumentach aplikacyjnych.

  Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego oraz – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie trzech lat od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Po zakończonej rekrutacji dane osobowe będę archiwizowane przez okres trzech lat w celu obrony ewentualnych roszczeń.

  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie rekrytacyjnej, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Cybercom Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa oraz pozostałe spółki z Grupy Cybercom: Cybercom Group AB z siedzibą w Sztokholmie, Cybercom Finland OY z siedzibą w Tampere, Cybercom AS z siedzibą w Kopenhadze na potrzeby realizacji przyszłych procedur rekrutacji pracowników, prowadzonych w okresie trzech lat od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych.

  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda, która może być w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: [email protected]  lub na wskazany powyżej adres siedziby (przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych), a także nasz prawnie uzasadniony interes jako współadministratorów (ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami – do czasu ich przedawnienia).

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu wzięcia udziału w prowadzonych przez nas procesach rekrutacyjnych.

  W każdym czasie przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

  Przysługuje Ci także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w przypadku, gdy odbywa się ono na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy wówczas przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Niezależnie od powyższego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Cybercom narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajduje się w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, tel. 022 531 03 00, www.uodo.gov.pl.

  Jako współadministratorzy Twoich danych osobowych uzgodniliśmy zasady naszej odpowiedzialności w ramach Grupy Cybercom w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z przepisów RODO. Na terenie Polski Cybercom Poland sp. z o.o. jest odpowiedzialna za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Ci wykonywania Twoich praw.

  Niezależnie od tego ustalenia, możesz wykonywać swoje prawa również wobec każdej innej Spółki z Grupy Cybercom, w szczególności wobec spółki, do której bezpośrednio ubiegasz się o zatrudnienie. W takim przypadku przekażemy Twoje żądanie do spółki z Grupy Cybercom, która zrealizuje Twoje żądanie.

  Informujemy także, że postanowiliśmy ustanowić wspólny punkt kontaktowy, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod emailem [email protected] lub pisemnie na adres Cybercom Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa.

  Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Grupy Cybercom.

  Cybercom nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowych. Twoje dane osobowe mogą być wyjątkowo przekazywane do państw trzecich w przypadku, gdy Grupa Cybercom korzysta w ramach prowadzonej działalności z podmiotów przetwarzających dane na naszą rzecz, a które posiadają swoją siedzibę lub centra danych w tych państwach. W takim przypadku podejmujemy działania, aby przekazywanie danych następowało zgodnie z przepisami prawa przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

  Cybercom nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w stosunku do kandydatów do pracy.