W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), informujemy, na podstawie artykułu 13 tegoż Rozporządzenia, iż od 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem uzyskanych  danych osobowych:
Cele i podstawy przetwarzania to proces rekrutacji realizowany na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, takim jak firmy księgowe, prawnicze, informatyczne. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub w oparciu o obowiązek prawny.


Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Dane pozyskane w celu rekrutacji przechowujemy przez okres negocjowania umowy lub zgodnie z okresem wskazanym poniżej tj.


Cv ze zgodą na wykorzystywanie ich w obecnie prowadzonej rekrutacji przechowujemy 6 m-cy – dotyczy stanowisk sprzedażowych
Cv ze zgodą na wykorzystywanie ich do obecnej rekrutacji przechowujemy 12 m-cy – dotyczy stanowisk specjalistycznych i menadżerskich
Cv ze zgodą na wykorzystywanie ich do przyszłych rekrutacji przechowujemy
24 m -ce – dotyczy wszystkich stanowisk


Prawa osoby, która przekazała dane osobowe:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych
d) ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
f) prawo do przenoszenia danych
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. +48 (22) 531 03 00
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
W celu wykonania w/w praw, należy skierować żądanie pod adres email [email protected] lub na adres:
Kopalnia Węgla Brunatnego Sieniawa Sp. z o.o.
Sieniawa, os. Górnicze 11A
66-220 Łagów
Pamiętajmy, że przed realizacją uprawnień Administrator będzie musiał upewnić, się, że Właściciel danych to faktycznie Właściciel, czyli odpowiednio zidentyfikować Osobę, która kontaktuje się w sprawie danych osobowych.


Podanie danych jest:
a) wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22 Kodeksu Pracy
b) warunkiem zawarcia umowy o pracę / zlecenie/
c) dobrowolne

Zaznaczenie zgody oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby obecnego procesu rekrutacji, prowadzonego przez KWB Sieniawa Sp. z o.o.. z siedzibą w Sieniawie, os. Górnicze 11A, 66-220 Łagów, zgodnie z postanowieniami Art. 6 ust.1 lit. a) RODO. „Niniejszym udzielam zgody KWB Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych, znajdujących się w dokumentach aplikacyjnych, w celach związanych z rekrutacją zgodnie z Art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Oświadczam, że otrzymałem informacje, o których mowa w art. 13 RODO (obowiązek informacyjny administratora danych)”.

Zaznaczenie zgody oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez KWB Sieniawa Sp. z o.o. z siedzibą w Sieniawie zgodnie z postanowieniami ustawy Art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowodowuje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KWB Sieniawa Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z Art. 6 ust.1 lit. a) RODO.

Zgodnie z Art. 7 ust. 3 RODO, zapoznałem się z treścią, że w każdej chwili mam prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę wycofasz kontaktując się z Nami pod adresem: [email protected]

Kopalnia Węgla Brunatnego Sieniawa Sp. z o.o.

Regionalny Doradca Klienta

Kopalnia Węgla Brunatnego Sieniawa Sp. z o.o.O firmie

 • dolnośląskie

 • Ważna jeszcze 8 dni
  do: 13 sie 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

W związku z dynamicznym rozwojem w branży rolniczo-ogrodniczej
KWB Sieniawa Sp. z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Regionalny Doradca Klienta

Miejsce pracy: 3 lokalizacje: - województwa: dolnośląskie i opolskie, łódzkie i mazowieckie oraz śląskie, świętokrzyskie i małopolskie

Twoje zadania:

 • wprowadzenie na rynek nowego produktu,
 • budowa sieci sprzedaży, pozyskiwanie nowych klientów,
 • aktywne pozyskiwanie klientów na wyznaczonym terenie,
 • utrzymywanie długofalowych relacji z obecnymi oraz pozyskanymi klientami
 • udział w targach i konferencjach branżowych,
 • współpraca z lokalnymi instytucjami związanymi z branżą rolniczą,
 • monitoring działań konkurencji i analiza rynku,
 • prowadzenie rozmów handlowych

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie min. średnie preferowane wyższe ( rolnicze będzie dodatkowym atutem)
 • doświadczenie na stanowisku związanym ze sprzedażą w terenie
 • doświadczenie w branży rolniczej mile widziane,
 • realizacja założonych planów sprzedaży
 • wysokie umiejętności interpersonalne, negocjacyjne, komunikatywność, planowanie,
 • kreatywność, chęć rozwoju, inicjatywa, zaangażowanie, samodyscyplina,
 • operatywność i nastawienie na realizację założonych celów handlowych,
 • obsługa komputera,
 • prawo jazdy kat. B,

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Pracę w ambitnym i zgranym zespole, otwartym na dzielenie się wiedzą
 • Szkolenia produktowe,
 • Atrakcyjny system wynagrodzenia,
 • Przyjazne środowisko pracy, otwartość pracodawcy na pomysły, stabilne zatrudnienie,
 • Niezbędne narzędzia pracy (telefon, laptop, samochód służbowy)
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 
Zgodnie z nowym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych prosimy o zwrotne potwierdzenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, przez KWB Sieniawa Sp. z o.o. z siedzibą w Sieniawie, os. Górnicze 11A, 66-220 Łagów, która stanie się ich Administratorem, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4.05.2016 r.).
 
Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółową informacją jak chronione będą moje dane http://www.sieniawa.com/rodo/ oraz jakie przysługują mi prawa i jestem świadomy, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, jak również, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie,
przy czym cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesie rekrutacji realizowanym przez KWB Sieniawa Sp. z o.o.

W związku z dynamicznym rozwojem w branży rolniczo-ogrodniczej
KWB Sieniawa Sp. z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Regionalny Doradca Klienta

Miejsce pracy: 3 lokalizacje: - województwa: dolnośląskie i opolskie, łódzkie i mazowieckie oraz śląskie, świętokrzyskie i małopolskie

Twoje zadania:

 • wprowadzenie na rynek nowego produktu,
 • budowa sieci sprzedaży, pozyskiwanie nowych klientów,
 • aktywne pozyskiwanie klientów na wyznaczonym terenie,
 • utrzymywanie długofalowych relacji z obecnymi oraz pozyskanymi klientami
 • udział w targach i konferencjach branżowych,
 • współpraca z lokalnymi instytucjami związanymi z branżą rolniczą,
 • monitoring działań konkurencji i analiza rynku,
 • prowadzenie rozmów handlowych

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie min. średnie preferowane wyższe ( rolnicze będzie dodatkowym atutem)
 • doświadczenie na stanowisku związanym ze sprzedażą w terenie
 • doświadczenie w branży rolniczej mile widziane,
 • realizacja założonych planów sprzedaży
 • wysokie umiejętności interpersonalne, negocjacyjne, komunikatywność, planowanie,
 • kreatywność, chęć rozwoju, inicjatywa, zaangażowanie, samodyscyplina,
 • operatywność i nastawienie na realizację założonych celów handlowych,
 • obsługa komputera,
 • prawo jazdy kat. B,

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Pracę w ambitnym i zgranym zespole, otwartym na dzielenie się wiedzą
 • Szkolenia produktowe,
 • Atrakcyjny system wynagrodzenia,
 • Przyjazne środowisko pracy, otwartość pracodawcy na pomysły, stabilne zatrudnienie,
 • Niezbędne narzędzia pracy (telefon, laptop, samochód służbowy)
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych prosimy o zwrotne potwierdzenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, przez KWB Sieniawa Sp. z o.o. z siedzibą w Sieniawie, os. Górnicze 11A, 66-220 Łagów, która stanie się ich Administratorem, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4.05.2016 r.).
 
Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółową informacją jak chronione będą moje dane http://www.sieniawa.com/rodo/ oraz jakie przysługują mi prawa i jestem świadomy, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, jak również, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie,
przy czym cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesie rekrutacji realizowanym przez KWB Sieniawa Sp. z o.o.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 

Ogłoszenie archiwalne