Ta oferta pracy jest nieaktualna od 245 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Regionalny Doradca Techniczno-Handlowy

 • podkarpackie
 • Specjalista
 • 2018-09-18

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.o.

  AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.o. - producent oświetlenia awaryjnego oraz specjalistycznego oświetlenia dla przemysłu oraz w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje osób do pracy na stanowisku:

  Regionalny Doradca Techniczno-Handlowy

  Zakres obowiązków:

  • realizacja planów sprzedażowych
  • budowanie i utrzymywanie relacji z klientami
  • raportowanie w zakresie bieżących działań

  Wymagania:

  • prawo jazdy kat. B
  • gotowość do częstych wyjazdów służbowych
  • komunikatywność
  • praktyczna znajomość pakietu MS Office
  • mile widziana znajomość branży elektrycznej,

  Oferujemy:

  • możliwość rozwoju w nowoczesnej firmie, pośród dynamicznej kadry
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • umowę o pracę

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o dopisanie i podpisanie następującej klauzuli:

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Kalinowa 68, numer KRS 0000266452 w celu związanym z przebiegiem procesu rekrutacji.
  2. Podaję dane osobowe niezbędne do przebiegu procesu rekrutacji dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kalinowa 68 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kalinowej 68, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przebiegiem procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1):

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w/w rozporządzenia, tj. osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w/w rozporządzenia, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną,

  3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana procesu rekrutacji; nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również cofnięcie takiej zgody w trakcie trwania procesu rekrutacji uniemożliwi realizację postępowania rekrutacyjnego w zakresie Pani/Pana osoby u Administratora;

  4. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

  5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora zajmujące się procesem rekrutacji;

  7. Pani/Pana dane osobowe będą przez Administartora przetwarzane przez cały czas trwania prcosu rekrutacji aż do całkowitego jego zakończenia, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od przesłania aplikacji.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.