Oferta pracy

Regionalny Kierownik Sprzedaży

LiuGong Dressta Machinery Sp. z o.o.O firmie

 • opolskie

 • Ogłoszenie wygasło 24 dni temu
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator

Dressta jest marką z bogatymi tradycjami i jest obecnie globalnym producentem ciężkiego sprzętu budowlanego, znanym z tworzenia trwałych, potężnych maszyn do najcięższych zastosowań - od ładowarek kopalnianych i spycharek do układarek rur do przesyłu gazu i ropy naftowej.

Wspólnie z marką LiuGong stała się globalnym dostawcą szerokiej gamy maszyn dla przemysłu budowlanego, w tym także koparek i minikoparek, ładowarek i miniładowarek, walców, równiarek i całej gamy innego sprzętu drogowego.

Chcąc kontynuować rozwój sprzedaży produktów LiuGong z zakładu produkcyjnego w Stalowej Woli, poszukujemy osób ambitnych i ukierunkowanych na rozwój zawodowy na stanowisku:

 

Regionalny Kierownik Sprzedaży

Region: Polska Południowo-Zachodnia

(województwa: śląskie, dolnośląskie, opolskie)

 

Rodzaj pracy: mobilna

Raportuje do: Country Manager (biuro Warszawa, al. Jerozolimskie 134)

Wsparcie techniczno-handlowe uzyska od: Sales Manager

 

Codzienne obowiązki:

 • Rozwój sprzedaży maszyn LiuGong na podległym terenie,
 • Wyszukiwanie nowych klientów,
 • Budowanie i dalsze utrzymywanie relacji z klientami,
 • Obsługa klienta, w tym także posprzedażowa,
 • Realizowanie założonych budżetów.

 

Najważniejsze kwalifikacje i kompetencje, aby skutecznie realizować zadania:

 • Ambicja i chęć rozwoju zawodowego,
 • Adres zamieszkania na wskazanym terenie pracy,
 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Umiejętność budowania i utrzymywania relacji handlowych,
 • Umiejętności negocjacyjne oraz komunikatywność,
 • Samodzielność i terminowość,
 • Gotowość do częstych podróży głównie na podległym terenie,
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Doświadczenie w sprzedaży maszyn budowlanych będzie dodatkowym atutem.

Jeśli jesteś ambitny, planujesz wykorzystać potencjał sprzedaży globalnego producenta maszyn budowlanych z zakładem produkcyjnym w Polsce, masz plan, aby pokazać na co Cię stać, chcesz się rozwijać, ta praca jest dla Ciebie! Czekamy na Twoje CV.

 

Oferujemy:

 • Międzynarodowe środowisko pracy, w którym będziesz miał okazję spotykać na co dzień inspirujących ludzi,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w globalnej firmie z rozpoznawalną na cały świat marką,
 • Pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna, grupowe ubezpieczenie na życie),
 • Możliwość udziału w szkoleniach oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • Merytoryczne wsparcie w pierwszych tygodniach pracy,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Niezbędne narzędzia pracy (samochód, telefon, laptop, materiały reklamowe, szkolenia, wsparcie techniczne).

 

Droga Kandydatko, Drogi Kandydacie,

Klikając w przycisk „Wyślij” potwierdzasz, że zapoznałeś(łaś) się z informacją dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych, zamieszczoną poniżej .

Cieszymy się, że jesteś zainteresowana/y naszym ogłoszeniem i wyrażasz chęć dołączenia do naszego zespołu. Na pewno już wiesz, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje RODO, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). W związku z tym chcemy Cię zapewnić, że dbamy o ochronę Twoich danych osobowych uzyskanych w trakcie procesu rekrutacyjnego. Realizując obowiązki, które nakłada na nas RODO chcemy przedstawić Tobie najważniejsze informacje dotyczące Twoich danych osobowych w przypadku złożenia przez Ciebie dokumentów aplikacyjnych.

Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Grabskiego 48, 37-450 Stalowa Wola (dalej LDM) niniejszym informuje, że:

 • jest administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, które LDM otrzymał za pośrednictwem pracuj.pl;
 • LDM może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:
 • przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 221 1 Kodeksu pracy oraz innymi przepisami prawa, szczegółowo regulującymi możliwość wykonywania pracy na danym stanowisku, a w przypadku gdy zakres danych przekazanych przez Was w dokumentach aplikacyjnych przekracza wymagany przepisami prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody);
 • kontaktu z Wami w przypadku organizowania przez LDM przyszłych rekrutacji – w przypadku wyrażenia przez Was zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO uzasadniony prawnie interes LDM w postaci ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń).

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez LDM możesz do nas napisać na adres: Liugong Dressta Machinery z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Grabskiego 48, 37-450 Stalowa Wola.

LDM będzie przetwarzał Twoje dane osobowe do dnia upływu okresu przedawnienia wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku danych osobowych co do których przetwarzania została wyrażona zgoda do dnia cofnięcia zgody.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, a ich podanie jest całkowicie dobrowolne i nie powoduje braku możliwości rozpatrzenia Twojej kandydatury. Przesyłając nam zgłoszenie, które zawiera dodatkowe, niewymagane prawem informacje, zgadzasz się na przetwarzanie przez Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Dodatkowo możesz również wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych do celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych do pracy w LDM. Jeśli jesteś zainteresowany, aby LDM z siedzibą w Stalowej Woli zaprosił Cię do przyszłych rekrutacji zamieść w swoich dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę: Wyrażam zgodę, aby Liugong Dressta Machinery z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Grabskiego 48, 37-450 Stalowa Wola (dalej: LDM), przetwarzała moje dane osobowe umieszczone przez mnie w dokumentach rekrutacyjnych oraz przedstawione przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu poinformowaniu mnie o przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez LDM i umożliwienia wzięcia przeze mnie udziału w takich przyszłych rekrutacjach. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

W każdym czasie możesz cofnąć wyrażone zgody, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]. Pamiętaj jednak, że wycofanie wyrażonej zgody działa na przyszłość, tj. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

W związku z tym, że LDM przetwarza Twoje dane osobowe, masz również prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez LDM; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych co do których wcześniej wyraziłeś zgodę i LDM nie ma innej podstawy prawnej aby przetwarzać te dane osobowe; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych i po stronie LDM nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania pomimo sprzeciwu bądź zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego; Twoje dane były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku;

Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń;

 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający sprawdzić LDM prawidłowość tych danych; Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte przez LDM; Twoje dane nie są nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy istniejące po stronie LDM prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu;
 • sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu LDM, a sprzeciw jest uzasadniony przez Twoją szczególną sytuacją;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez LDM zaufanym kontrahentom LDM tj. podmiotom wspierającym proces rekrutacji, świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, prawne, informatyczne, pocztowe, kurierskie oraz zaufanym podmiotom współpracującym z LDM w zakresie świadczenia usług na rzecz klientów i kontrahentów LDM.

Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego (w tym do Chin – na podstawie  Standardowych Klauzul Umownych oraz USA – do zaufanych kontrahentów, którzy uczestniczą w Programie Privacy Shield).

Nie podlegasz decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływać.

Ogłoszenie archiwalne