Ta oferta pracy jest nieaktualna od 163 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Regionalny Kierownik Sprzedaży

 • podkarpackie
 • Kierownik
 • 12.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  KONTI POLSKA Sp. z o.o.

  KONTI POLSKA Sp. z o.o. jest międzynarodową, dynamiczną firmą handlową,
  która zaopatruje europejski rynek w wysokiej jakości słodycze.

  REGIONALNY KIEROWNIK SPRZEDAŻY

  Opis stanowiska:

  • Rozwój sprzedaży oraz realizacja celów sprzedażowych w kanale tradycyjnym,
  • Współpraca z dystrybutorami oraz nawiązywanie relacji biznesowych z potencjalnymi kontrahentami,
  • Negocjowanie warunków handlowych, analizowanie oraz przygotowywanie ofert,
  • Bieżące monitorowanie i analiza rynku oraz działań konkurencji,
  • Budowanie pozytywnego wizerunku marek i firmy.

  Wymagania:

  • 3-letnie doświadczenie w branży FMCG,
  • Umiejętność budowania trwałych relacji z klientami,
  • Samodzielność i dobra organizacja pracy własnej,
  • Prawo jazdy kat. B.

  Oferujemy:

  • Samodzielną pracę w stabilnym zespole,
  • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do osiąganych wyników,
  • Niezbędne narzędzia pracy,
  • Partnerski model współpracy.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Konti Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Nakielskiej 156 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Jeżeli zamieszczasz w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia prosimy o wyrażenie poniższej zgody:

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (niewymienionych w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy) zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest bezpłatne.

  Informacja Administratora danych:

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Konti Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Nakielskiej 156, kod pocztowy 85-391 (dalej: Administrator).

  Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:

  • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
  • w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przez zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione powyżej mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.
  • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne i księgowe.

  • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
  • Posiada Pan/Pani prawo żądania:
  • dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
  • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  • ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
  • przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.
  • Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

   

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.