Oferta pracy

Regionalny Kierownik Sprzedaży (urządzenia dźwigowe) (K/M)

Otis Sp. z o.o.O firmie

 • Gdańsk, pomorskie

 • Ogłoszenie wygasło 13 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator

OTIS to największy producent dźwigów, schodów i chodników ruchomych oraz systemów transportu pionowego na świecie. Od ponad 160 lat z naszych urządzeń korzystają miliony osób. To dla naszych Klientów wciąż wyznaczamy standardy w branży, którą stworzyliśmy. Stawiamy na rozwój nowych technologii, nie zapominając o naszej tradycji i historii.

Regionalny Kierownik Sprzedaży (urządzenia dźwigowe) (K/M)

Zadania: 

 • Zarządzanie zespołem sprzedaży nowych urządzeń (windy i schody ruchome) w Regionie Północnym (woj. pomorskie, zachodnio-pomorskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie),
 • Motywowanie pracowników oraz wsparcie ich rozwoju w zakresie wiedzy produktowej i technik sprzedaży,
 • Analiza potencjału Regionu na podstawie aktualnej bazy projektów,
 • Przygotowanie długofalowej strategii działania na podległym terenie,
 • Realizacja ustalonych celów sprzedażowych,
 • Prowadzenie bieżącego monitoringu i analiz wyników zespołu pozwalających na podejmowanie odpowiednich aktywności wspierających osiągnięcie celów firmy,
 • Regularne monitorowanie planowania i realizacji aktywności sprzedażowych oraz standardów pracy członków koordynowanego zespołu,
 • Budowanie i wsparcie pracowników w utrzymywaniu jak najlepszych relacji z kluczowymi partnerami,
 • Uczestnictwo w kluczowych negocjacjach biznesowych,
 • Organizacja i uczestnictwo w konferencjach promujących produkty/usługi OTIS.

Oczekujemy:

 • Wysokiej kultury osobistej,
 • Pozytywnego nastawienia,
 • Doświadczenia na podobnym stanowisku w branży technicznej,
 • Wykształcenia wyższego,
 • Umiejętności zarządzania zespołem,
 • Umiejętności budowania długotrwałych relacji z klientami,
 • Wysokorozwiniętych umiejętności negocjacyjnych,
 • Efektywnego organizowania pracy i zarządzania czasem,
 • Nastawienia na cel oraz proaktywności w działaniu,
 • Zaangażowania oraz motywacji do pracy,
 • Czynnego prawa jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę od pierwszego dnia pracy w stabilnej międzynarodowej firmie,
 • Pracę w firmie o renomowanej pozycji na rynku,
 • Wynagrodzenie składające się z części stałej oraz premiowej uzależnionej od wyników sprzedażowych,
 • Samochód służbowy także do użytku prywatnego,
 • Prywatną opiekę medyczną wraz z pakietem stomatologicznym,
 • Grupowe ubezpieczenie na życie,
 • Karta sportowa umożliwiająca dostęp do ponad 4'000 obiektów sportowych w całej Polsce,
 • Możliwość dołączenia do zespołów wspierających kulturę i integrację w firmie, dzięki czemu zdobędziesz realny wpływ na swoje środowisko pracy,
 • Pracę w zespole doświadczonych specjalistów i wsparcie przełożonych,
 • Możliwość zdobywania nowych umiejętności, szkolenia oraz rozwój zawodowy.

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji prowadzonego przez OTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorska 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000171415 w XIII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, kapitał zakładowy – wniesiony w całości: 10.000.000,00 PLN, NIP 521-052-30-95, REGON 0102 819 88".

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest OTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorska 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000171415 w XIII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, kapitał zakładowy – wniesiony w całości: 10.000.000,00 PLN, NIP 521-052-30-95, REGON 0102 819 88,. zwana dalej „Administratorem”;
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem tel.: tel.: 22 60 79 500 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej email: [email protected]
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia tj. udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji na ww. stanowisko oraz realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora, jeżeli wyrażono na to zgodę.
 4. Odbiorcą danych osobowych będą spółki grupy kapitałowej United Technologies Corporation oraz podmioty spoza grupy kapitałowej United Technologies Corporation, które dostarczają Administratorowi usługi. Administrator będzie przekazywał dane tylko do podmiotów, które są zobowiązane na podstawie umowy do zachowania w poufności danych oraz do ich przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego na podstawie wiążących reguł korporacyjnych grupy kapitałowej United Technologies Corporation zatwierdzonych decyzją Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 7 sierpnia 2017 r.nr: DESiWM/DEC 91/17/60990;
 6. Osoba, której dane dotyczą może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego kontaktując się z administratorem danych osobowych.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od momentu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.
 8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W zakresie danych, które zostały przekazane na podstawie zgody na przetwarzanie danych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli tylko nie będzie to ograniczone przepisami prawa Administrator niezwłocznie wykona żądanie. Administrator niezwłocznie przekaże decyzję z zakresie wykonania żądania.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. W celu uczestnictwa w procesie rekrutacji podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy