Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Regionalny Kierownik Zespołu Sprzedaży

DSA Sp. z o.o.O firmie

 • Gdańsk, pomorskie

 • Ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator
Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji na rynku z wieloletnim doświadczeniem m. innymi w outsourcingu, obsłudze klienta, wsparciu sprzedaży. Od wielu lat współpracujemy ze światowymi liderami w branży finansowej i usługowej.
Aktualnie prowadzimy projekt we współpracy z dużym międzynarodowym bankiem i poszukujemy zmotywowanego kandydata na stanowisko Regionalnego Kierownika Sprzedaży w branży finansowej.
Regionalny Kierownik Zespołu Sprzedaży
Miejsce pracy: województwo  pomorskie (Gdańsk plus region)

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • Koordynowanie pracy 5-10 Doradców Klienta na wskazanym obszarze
 • Cykliczne spotkania z Doradcami oraz stały nadzór nad wynikami ich pracy
 • Realizacja założonych planów sprzedażowych
 • Podróże służbowe w regionie
 • Rekrutacja, wdrażanie i motywowanie pracowników
 • Zastępowanie Doradców w przypadku ich nieobecności

Czego oczekujemy od kandydatów :

 • Wykształcenia min. średniego (warunek konieczny)
 • Doświadczenia w zarządzaniu zespołem sprzedaży bezpośredniej
 • Dyspozycyjności czasowej związanej z częstymi wjazdami w tygodniu (warunek konieczny)
 • Bardzo dobrej komunikacji oraz pozytywnego podejścia do swoich zadań
 • Doskonałej organizacji czasu pracy, sumienności
 • Nastawienia na realizację celu
 • Umiejętności pracy pod presją czasu i wyniku
 • Prawa jazdy kat. B (warunek konieczny)

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o Umowę o pracę
 • Wynagrodzenie zasadnicze + system premiowy
 • Pakiet szkoleń wdrażających i rozwijających
 • Niezbędne narzędzia pracy: telefon, laptop, samochód
 • Pracę w dynamicznie rozwijających się strukturach sprzedaży
 • Możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej, Multisport oraz ubezpieczenie na życie
Koniecznie dopisz w CV poniższą klauzulę i wyślij :
„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu, załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych 
w przyszłości w toku niniejszej jak rekrutacji przez DSA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 48 - dla celów niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji, w ramach którego aplikuję.„
 
Kto jest administratorem danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest DSA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 48, zarejestrowana 
w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000147985, REGON 015316869
NIP 527-23-93-022 kapitał zakładowy 5 0 000 zł

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych 
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym w DSA Sp. z o.o. można skontaktować się: [email protected]     oraz listownie pod adresem wskazanym powyżej,
 
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
Dane osobowe mogą być przetwarzanie w następujących celach:
- przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, oceny kompetencji i predyspozycji kandydata do pracy na danym stanowisku
– podstawą prawną przetwarzania jest odpowiedni przepis kodeksu pracy oraz przepisy wykonawcze oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie danych wykraczający poza zakres wskazany w powołanych przepisach prawa podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
- dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji o ile Kandydat wyraził na to zgodę - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
- w niektórych przypadkach, z uwagi na rodzaj stanowiska, oraz o ile zostanie wyrażona zgoda, dane mogą być przetwarzane w celu przeprowadzenia testu psychologicznego lub testu kompetencji - podstawą prawną przetwarzania będzie wówczas zgoda Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
- ponadto dane mogą być przetwarzane w celu weryfikacji przez kontrahenta, na rzecz którego Kandydat miałby świadczyć pracę, czy spełnia on wymagania tego kontrahenta.

Odbiorcy danych – komu przekazywane są dane osobowe
 
DSA Sp. z o.o. może przekazać dane osobowe kontrahentowi, na rzecz którego dany pracownik świadczy usługi. 
Dane mogą być przekazane usługodawcom, którzy wykonują na rzecz pracodawcy usługi księgowe, usługi IT, doradztwa prawnego lub podatkowego, podmiotom świadczącym usług medyczne. 
Przekazywanie danych do państwa trzeciego
DSA Sp. z o. o nie planuje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

Okres przechowywania danych 
Dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji czyli przez okres 4 miesięcy od dnia opublikowania ogłoszenia w sprawie rekrutacji lub od dnia otrzymania aplikacji – jeśli została przesłana do nas bez związku z danym ogłoszeniem.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji, dane osobowe będą przetwarzanie do upływu okresu, na który zgoda została udzielona lub do momentu wycofania zgody Prawa osoby której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienia danych do innego administratora.
Ponadto, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 

Podstawa przetwarzania danych osobowych
W przypadku udziału w procesie rekrutacji podanie danych wymienionych w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa
lub danych niezbędnych do oceny kandydata do pracy ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne dla udziału
w procesie rekrutacji.
W przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody, zgoda może być w każdej chwili wycofana co nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania danych do dnia wycofania zgody.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zawarte w przesłanym nam przez Panią/Pana dokumentach aplikacyjnych.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Ogłoszenie archiwalne