Przesłanie do spółki T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez T-Mobile w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest T-Mobile Polska S.A. (T-Mobile) z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, 02-674 Warszawa.
 2. T-Mobile wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
  1. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na T-Mobile (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 - RODO; w związku z przepisami Kodeksu pracy);
  2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  3. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  4. w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes T-Mobile (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem T-Mobile jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
  5. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez T-Mobile – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes T-Mobile (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz T-Mobile w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez T-Mobile, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez T-Mobile.
 6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych T-Mobile prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3 d) i e) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych T-Mobile prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych, przepisami prawa, w tym Kodeksu pracy podanie danych jest dobrowolne.
T-Mobile

Regionalny Koordynator ds. Rozwoju Sieci Sprzedaży [rekrutacja prowadzona online]

T-MobileO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Gdańsk, pomorskie

 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 11 maj 2020
 • Umowa na zastępstwo
 • Specjalista
REGIONALNY KOORDYNATOR DS. ROZWOJU SIECI SPRZEDAŻY
Miejsce pracy: Gdańsk (okolice)

Zadania, które na Ciebie czekają:

 • Obsługa, nadzór i monitoring zgłoszeń serwisowych spływających ze sklepów w Regionie Gdańsk. Nadzór nad regionem znajdującym się na powierzchni województw Pomorskim, Zachodnio-Pomorskim, Kujawsko-Pomorskim, Warmińsko-Mazurskim
 • Cykliczne wizytacje techniczne w sklepach w regionie
 • Koordynowanie prac inwestycyjnych prowadzonych w regionie związanych z remontami, odświeżeniami oraz nowo otwieranymi sklepami.
 • Techniczne odbiory APS (Autoryzowanych Punktów Sprzedaży) na podstawie dostarczonych dokumentów.
 • Współpraca z dostawcami: firmą utrzymaniową, firmami budowlanymi oraz innymi związanymi z prowadzonymi pracami.

W realizacji zadań wykorzystasz:

 • Doświadczenie w nadzorowaniu procesu utrzymania nieruchomości w sieci detalicznej
 • Wykształcenie techniczne lub zarządzanie nieruchomościami
 • Dyspozycyjność, elastyczność, otwartość na nowe zadania
 • Język angielski na poziomie co najmniej komunikatywnym
 • Prawo jazdy kat. B

W zamian otrzymasz:

 • Umowa o pracę na zastępstwo z możliwością przedłużenia
 • Zadaniowy czas pracy
 • Dodatkowy dzień urlopu z okazji urodzin lub imienin
 • Bogaty pakiet benefitów, który urozmaici Twój wolny czas
 • Prywatną opiekę medyczną w Medicover
 • Narzędzia niezbędne do pracy
 • Samochód służbowy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
REGIONALNY KOORDYNATOR DS. ROZWOJU SIECI SPRZEDAŻY

Zadania, które na Ciebie czekają:

 • Obsługa, nadzór i monitoring zgłoszeń serwisowych spływających ze sklepów w Regionie Gdańsk. Nadzór nad regionem znajdującym się na powierzchni województw Pomorskim, Zachodnio-Pomorskim, Kujawsko-Pomorskim, Warmińsko-Mazurskim
 • Cykliczne wizytacje techniczne w sklepach w regionie
 • Koordynowanie prac inwestycyjnych prowadzonych w regionie związanych z remontami, odświeżeniami oraz nowo otwieranymi sklepami.
 • Techniczne odbiory APS (Autoryzowanych Punktów Sprzedaży) na podstawie dostarczonych dokumentów.
 • Współpraca z dostawcami: firmą utrzymaniową, firmami budowlanymi oraz innymi związanymi z prowadzonymi pracami.

W realizacji zadań wykorzystasz:

 • Doświadczenie w nadzorowaniu procesu utrzymania nieruchomości w sieci detalicznej
 • Wykształcenie techniczne lub zarządzanie nieruchomościami
 • Dyspozycyjność, elastyczność, otwartość na nowe zadania
 • Język angielski na poziomie co najmniej komunikatywnym
 • Prawo jazdy kat. B

W zamian otrzymasz:

 • Umowa o pracę na zastępstwo z możliwością przedłużenia
 • Zadaniowy czas pracy
 • Dodatkowy dzień urlopu z okazji urodzin lub imienin
 • Bogaty pakiet benefitów, który urozmaici Twój wolny czas
 • Prywatną opiekę medyczną w Medicover
 • Narzędzia niezbędne do pracy
 • Samochód służbowy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne