Regionalny Koordynator ds. Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 2017-12-29
 • Ważna jeszcze 12 dni (do 2018-01-28)

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Dowiedz się więcej o jednej z największych
grup ubezpieczeniowych w Europie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aviva należy do liderów rynku ubezpieczeń w Europie,
działa też w Azji i w Kanadzie. Dla 33 milionów klientów
w 16 krajach pracuje blisko 30 tys. pracowników.
Aviva docenia ludzi za to kim są i za wkład, który wnoszą.
Dołącz do naszego zespołu!

Regionalny Koordynator
ds. Sprzedaży Ubezpieczeń
Grupowych

Najważniejsze zadania Koordynatora to:

 • odpowiedzialność za realizację planów sprzedaży ubezpieczeń grupowych
  w zakresie nowego biznesu i prowadzenia efektywnej polityki rozwoju istniejącego
  portfela polis
 • wsparcie Agentów w procesie sprzedaży ubezpieczeń grupowych
 • szkolenie, motywowanie Agentów ze współpracujących struktur sprzedaży
 • monitorowanie parametrów jakościowych
 • wsparcie Agentów w procesie przygotowywania ofert
 • budowanie i wdrażanie do pracy zespołów sprzedażowych
 • rozwój współpracy z nowymi kanałami dystrybucji

Koordynatorowi oferujemy:

 • motywacyjny system wynagradzania
 • jasno określoną ścieżkę rozwoju zawodowego
 • profesjonalny system szkoleń menedżerskich
 • wsparcie na każdym etapie wdrożenia do zawodu

Idealnego Kandydata na Koordynatora cechuje:

 • doświadczenie w sprzedaży ubezpieczeń
 • dobra znajomość rynku ubezpieczeń grupowych
 • umiejętność prowadzenia szkoleń
 • inicjatywa w działaniu, aktywność, ambicja 
top
„Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby spółka Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA z w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b oraz podmioty powiązane z wymienioną Spółką w rozumieniu przepisów o rachunkowości przetwarzały moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach, w zbiorach danych osobowych kandydatów do pracy. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”