Ta oferta pracy jest nieaktualna od 8 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Regionalny Koordynator Sprzedaży

 • śląskie
 • Kierownik
 • 14.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  PGE Synergia Sp z o.o. jest częścią Grupy Kapitałowej PGE - lidera na rynku energii elektrycznej i ciepła.
  Grupa PGE znajduje się w pierwszej piątce największych pracodawców w Polsce zatrudniających pracowników
  w ponad dwustu lokalizacjach.
  W związku z rozwojem struktur w ramach Biura Sprzedaży Partnerskiej, realizującego sprzedaż energii elektrycznej dla klientów biznesowych za pośrednictwem sieci partnerskiej
   
  poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

  Regionalny Koordynator Sprzedaży

  PGESYN.BSP/01/2019

  Praca w systemie Home Office.
  Regiony działania: województwo śląskie, wielkopolskie i mazowieckie.

  Głównym celem pracy na tym stanowisku jest realizacja oczekiwanego poziomu wyników sprzedażowych z zachowaniem parametrów jakościowych, poprzez zarządzanie zewnętrzną strukturą Partnerów.

  Do głównych zadań osób zatrudnionych należeć będzie:

  • zarządzanie aktywną sprzedażą do Klientów biznesowych i kontrola przestrzegania standardów jakościowych w zakresie sprzedaży,
  • koordynowanie pracy Przedstawicieli Handlowych poprzez mierzenie efektywności, wspieranie i kontrolowanie jakości pracy,
  • budowanie i rozwijanie relacji biznesowych, uzgadnianie celów sprzedażowych z Partnerami zewnętrznymi,
  • pozyskiwanie nowych Klientów/Partnerów zewnętrznych,
  • proponowanie kreatywnych rozwiązań mających bezpośrednie przełożenie na wzrost sprzedaży,
  • monitorowanie rynku pod względem konkurencji, trendów i zmian,
  • budowanie wizerunku firmy oraz kreowanie marki.

  Idealny Kandydat powinien:

  • posiadać co najmniej roczne doświadczenie w zarządzaniu zespołem sprzedażowym,
  • posiadać doświadczenie w bezpośredniej sprzedaży usług do Klientów B2B,
  • być sobą samodzielną, dobrze zorganizowaną nastawioną na realizację celu,
  • być osobą dyspozycyjną, przejawiać otwartość do pracy wymagającej licznych podróży służbowych,
  • radzić sobie w presją czasu, wyniku oraz wyzwań związanych z zarządzaniem ludźmi,
  • posiadać praktyczną znajomość pakietu MS Office, zwłaszcza MS Excel,
  • posiadać prawo jazdy kat. B.


  Mile widziana znajomość produktów z branży energetycznej oraz doświadczenie w zarządzaniu siecią partnerską.

   

  Ze swojej strony gwarantujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku,
  • narzędzia pracy (samochód+ karta floty, laptop, telefon),
  • bogaty pakiet socjalny dla Pracowników i ich Rodzin,
  • duże możliwości rozwoju zawodowego.

  Oferty Kandydatów zawierające CV proszę przesyłać
  klikając w przycisk:

  aplikuj
  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
              I.            Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Synergia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-876),
  przy ul. Ogrodowej 59A.
             II.            W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Synergia Sp. z o.o. pod adresem e-mail: [email protected] lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
           III.            Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.
           IV.            Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.
             V.            Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
           VI.            Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
          VII.            Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
        VIII.            Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
           IX.            Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.
   
   
  Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi Kandydatami.