KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Thermoplast Sp. z o.o. z siedzibą w Libiążu przy ul. Wilczej 3, 32-590 Libiąż wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII pod numerem KRS 0000216167, z kapitałem zakładowym 2.560.000,00 PLN, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 6280001468, REGON 001397229, zwanym dalej „ADMINITRATOREM”.
2. Administrator danych powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzanych danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem +48 692 296 803.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani na podstawie art. 6 ust 1b RODO lub/i na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu.
4. Zakres tych danych zawarty jest w katalogu danych, których podania może wymagać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z Kodeksem Pracy.
5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora:
a. Doradcy Personalni/Agencje Pracy,
b. Współpracownicy administratora.
6. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane kandydatów do pracy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji niezwłocznie usunięte.
8. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji Administrator Danych informuje, że nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu przyszłej rekrutacji chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, jednak nie dłużej niż przez 1 rok.
9. Kandydaci do pracy posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
10. Kandydaci do pracy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane.
12. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych, możemy odmówić świadczenia usług w zakresie wyrażonej zgody.
13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
Thermoplast Sp. z o.o.

Regionalny Menadżer Sprzedaży Eksportowej - rynki rosyjskojęzyczne [rekrutacja prowadzona online lub telefonicznie]

Thermoplast Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Thermoplast Sp. z o.o.

Wilcza 3

Libiąż

Thermoplast Sp. z o.o .
Libiąż, Ul. Wilcza 3
Tel. 48 32 627 19 82
e-mail: [email protected]
www.thermoplast.eu
FIRMA THERMOPLAST SP. Z O.O.
PRODUCENT PROFILI Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Poszukuje kandydata na stanowisko:
REGIONALNEGO MENADŻERA SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ rynki rosyjskojęzyczne
Miejsce pracy: Libiąż

Podstawowe zadania na stanowisku:

 1. Realizacja strategii związanej z rozwojem sprzedaży na podległych rynkach.
 2. Realizacja planów sprzedażowych i założonego budżetu.
 3. Pozyskiwanie nowych i podtrzymywanie istniejących kontaktów biznesowych.
 4. Utrzymywanie kontaktów i bieżąca współpraca z klientami, doradztwo biznesowe.
 5. Przygotowywanie ofert dla klientów i prowadzenie profesjonalnych prezentacji oferty.
 6. Udział w targach i wystawach branżowych.
 7. Współpraca z biurem obsługi klienta w obsłudze i realizacji zamówień.

Od kandydatów oczekujemy:

 1. Wykształcenia wyższego, mile widziane kierunki techniczne/ekonomiczne lub filologia rosyjska.
 2. Zorientowania na klienta i osiąganie wyników.
 3. Co najmniej 1 roku doświadczenia w pracy na stanowisku handlowca w firmie produkcyjnej.
 4. Biegłej znajomości języka rosyjskiego – warunek konieczny.
 5. Zdolności interpersonalnych i komunikacyjnych.
 6. Gotowości do częstych podróży służbowych.
 7. Prawa jazdy kat. B.

Oferujemy:

 1. Ambitne cele i wyzwania powiązane z atrakcyjnym systemem wynagradzania i premiowania.
 2. Możliwość rozwoju i zdobywania doświadczeń w innowacyjnej firmie z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.
 3. Mobilne narzędzia pracy adekwatne do zajmowanego stanowiska.
[rekrutacja prowadzona online lub telefonicznie]
 
FIRMA THERMOPLAST SP. Z O.O.
PRODUCENT PROFILI Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Poszukuje kandydata na stanowisko:
REGIONALNEGO MENADŻERA SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ rynki rosyjskojęzyczne
Miejsce pracy: Libiąż

Podstawowe zadania na stanowisku:

 1. Realizacja strategii związanej z rozwojem sprzedaży na podległych rynkach.
 2. Realizacja planów sprzedażowych i założonego budżetu.
 3. Pozyskiwanie nowych i podtrzymywanie istniejących kontaktów biznesowych.
 4. Utrzymywanie kontaktów i bieżąca współpraca z klientami, doradztwo biznesowe.
 5. Przygotowywanie ofert dla klientów i prowadzenie profesjonalnych prezentacji oferty.
 6. Udział w targach i wystawach branżowych.
 7. Współpraca z biurem obsługi klienta w obsłudze i realizacji zamówień.

Od kandydatów oczekujemy:

 1. Wykształcenia wyższego, mile widziane kierunki techniczne/ekonomiczne lub filologia rosyjska.
 2. Zorientowania na klienta i osiąganie wyników.
 3. Co najmniej 1 roku doświadczenia w pracy na stanowisku handlowca w firmie produkcyjnej.
 4. Biegłej znajomości języka rosyjskiego – warunek konieczny.
 5. Zdolności interpersonalnych i komunikacyjnych.
 6. Gotowości do częstych podróży służbowych.
 7. Prawa jazdy kat. B.

Oferujemy:

 1. Ambitne cele i wyzwania powiązane z atrakcyjnym systemem wynagradzania i premiowania.
 2. Możliwość rozwoju i zdobywania doświadczeń w innowacyjnej firmie z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.
 3. Mobilne narzędzia pracy adekwatne do zajmowanego stanowiska.
[rekrutacja prowadzona online lub telefonicznie]
 

Ogłoszenie archiwalne