Ta oferta pracy jest nieaktualna od 157 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Regionalny Przedstawiciel Handlowy ds. Sieci

 • Grudziądz, kujawsko-pomorskie
 • Specjalista
 • 18.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Jesteśmy jednym z liderów rynku farb i lakierów w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej i jedyną spółką w branży kontrolowaną przez polski kapitał. Nasz zespół w całej Grupie Kapitałowej tworzy ponad 1 000 osób. Stawiamy na innowacyjność i jesteśmy organizacją o jasno zdefiniowanym systemie wartości. W 2017 roku nasze produkty trafiły na 29 rynków eksportowych.
   
  W związku z naszym stałym rozwojem biznesowym i doskonaleniem procesów wewnętrznych poszukujemy kandydata na stanowisko:
  REGIONALNY PRZEDSTAWICIEL
  HANDLOWY DS. SIECI
  Miejsce pracy: woj. kujawsko-pomorskie i pomorskie

   Zadania dla Ciebie

  • Współpraca z siecią Partnerów Biznesowych DIY,
  • Rozwój klienta i realizacja strategii firmy,
  • Realizowanie założonego planu sprzedaży,
  • Prowadzenie negocjacji handlowych,
  • Planowanie, analizowanie sprzedaży,
  • Analizowanie trendów i informacji rynkowych,
  • Dbanie o pozytywny wizerunek firmy i oferowanych wyrobów,
  • Bieżące raportowanie sowich działań i efektów pracy.

  W zamian oferujemy

  • Zatrudnienie na zasadzie umowy współpracy marketingowej w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
  • Rozwój kompetencji poprzez dostęp do najnowszej wiedzy i szkoleń (szkolenia techniczne i sprzedażowe) oraz współpracę z ekspertami w branży,
  • Pracę w organizacji, która daje pracownikom możliwość realizacji swoich pomysłów i angażuje ich w podejmowanie decyzji,
  • Środowisko w którym kierujemy się jasno określonym systemem wartości,
  • Konkurencyjne wynagrodzenie stałe oraz premie motywacyjne,
  • Dofinansowane przez firmę ubezpieczenie grupowe,
  • Dobre warunki pracy i pakiet socjalny,
  • Wszelkie niezbędne narzędzia do wykonywania pracy (samochód służbowy, telefon).

  Nasze wymagania

  • Wykształcenie minimum średnie,
  • Doświadczenie zawodowe na stanowisku przedstawiciela handlowego,
  • Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych,
  • Dyspozycyjność i silna motywacja do pracy,
  • Czynne prawo jazdy kat. B,
  • Mile widziana znajomość rynku marketów DIY oraz zagadnień branży budowlanej.
   
  Osoby zainteresowane przedstawionymi wyzwaniami oraz spełniające powyższe oczekiwania zapraszamy do przesłania aplikacji za pomocą przycisku:

  Tym samym informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.) 

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? 

  Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

  Podstawą przetwarzania przez Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzania przez Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

  W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzania przez Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Twoich dodatkowych danych osobowych, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (np. twój wizerunek, zainteresowania), podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, o których mowa powyżej, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Ponadto Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

  Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

  Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

  Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji.

  W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, Twoje dane będę przetwarzane do czasu odwołania zgody.

  Jakie masz prawa?

  Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

  Kontakt

  Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: Inspektor Ochrony Danych: Tel: 14 699 72 60, E-mail:[email protected] Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44.