Obszar działania: Woj. Mazowieckie, Łódzkie, Wielkopolskie, Kujawsko Pomorskie, Pomorskie, Podlaskie

klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

                 Działając na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

 1. „Govena Lighting” S.A. gromadzi Pani/Pana*dane osobowe, uzyskane w czasie procesu rekrutacji  w związku z aplikowaniem przez Panią/Pana* na określone stanowisko, a w dalszej kolejności  przetwarza je w związku z koniecznością wyłonienia poszukiwanego pracownika. Pozyskane i przetwarzane w związku z powyższym dane osobowe obejmują:
 • imię (imiona) i nazwisko;
 • imiona rodziców;
 • datę urodzenia;
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 • wykształcenie;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Zastrzega się, iż zakres wskazanych w ust. 1 powyżej danych, zgodny jest z art. 22¹ Kodeksu pracy w wersji obowiązującej w dniu opracowywania niniejszej Klauzuli informacyjnej. W przypadku zmiany obowiązującego stanu prawnego, ADO obierać i przetwarzać będzie dane osobowe we wskazanym zakresie zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym każdorazowo w dniu odbierania danych osobowych, bez potrzeby zmiany postanowień niniejszej Klauzuli informacyjnej.

 

 1. Pani/Pana*) dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • Wyłonienia poszukiwanego w ramach postępowania rekrutacyjnego – pracownika, na podstawie art. 22¹ k.p., stanowiącego lex specialis  w stosunku do art. 6 ust 1 pkt b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora - na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, co dotyczy w szczególności:

- danych przekazywanych w związku z korzystaniem z usług hostingowych, co ma na celu usprawnienia organizacyjno - funkcjonalne, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,

 

3. Administratorem danych osobowych jest „Govena Lighting” S.A., ul. Służewska 8-15, 87-100 Toruń. Kontakt z administratorem jest możliwy pisemnie – na adres: „Govena Lighting” S.A., ul. Służewska 8-15, 87-100 Toruń lub elektronicznie na adres e-mail:[email protected] razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad w oparciu, o które przetwarzamy Pan/Pana*) dane osobowe, a także korzystania z praw o których mowa w pkt 7 i 8 poniżej, prosimy o kontakt poprzez wskazane powyżej kanały komunikacji. 

 

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy „Govena Lighting” S.A., współpracujące z Administratorem firmy, których zakres działania z przyczyn obiektywnych obejmuje przetwarzane przez niego dane osobowe uzyskane od osób ubiegających się o zatrudnienie na danym stanowisku, a w szczególności hostingodawca, podmioty świadczące usługi doradcze i consultingowe, informatyczne, spółki świadczące usługi pocztowe. Wskazane podmioty zobowiązane są na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby w odpowiedni sposób chronić Pani/Pana*) dane osobowe i przetwarzać je wyłącznie w celach zdefiniowanych w zawartych umowach.

 

5. Pani/Pana*) dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez czas niezbędny do zrealizowania celu, dla których zostały zgromadzone, tj. przez czas trwania procesu rekrutacji, chyba że osoba aplikująca na dane stanowisko wyrazi zgodę na wykorzystanie jej danych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez „Govena Lighting” S.A.

 

6. Wobec Pani/Pana*)nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

7. W związku z przetwarzaniem przez „Govena Lighting” S.A.Pani/Pana*) danych, przysługuje Pani/Panu*)prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania przenoszenia danych.

 

8. W związku z przetwarzaniem przez „Govena Lighting” S.A.Pani/Pana*) danych, przysługuje Pani/Panu*) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana*) danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

9. Podanie przez Pana/Panią*) danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek rozpatrywania Pana/Pani kandydatury na określone stanowisko. Jednocześnie obowiązek podania wskazanych danych w związku z dobrowolnym aplikowaniem na dane stanowisko, wynika z regulacji o charakterze sektorowym, w postaci przepisów ustawy Kodeks pracy.

10. Informujemy również, iż w przypadku pozyskania danych osobowych na podstawie Państwa zgody, w zakresie wykraczającym poza dane, których pozyskanie jest możliwe na podstawie art. 22¹ k.p., to udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym czasie. Jednocześnie wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
GOVENA LIGHTING S.A.

Regionalny Przedstawiciel Handlowy

GOVENA LIGHTING S.A.O firmie

 • Łódź, łódzkie

 • Ważna jeszcze 23 dni
  do: 26 cze 2020
 • Umowa o pracę, Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
top
Jesteśmy nowoczesną firmą, znaną i cenioną na rynku Marką, wiodącym w Polsce producentem elektroniki dla branży oświetleniowej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, nowoczesne linie technologiczne, własny dział badawczo-rozwojowy.
 
Jeśli jesteś, osobą kreatywną, uważasz że niemożliwe nie istnieje a rozwój jest Twoją pasją, dodatkowo lubisz podejmować nowe wyzwania i nie boisz się ich. Chcesz razem z nami tworzyć jutro i zmieniać świat, a nie tylko być,  i naśladować innych. Rozumiesz świat nowoczesnych technologii - dołącz do nas, brakuje nam tylko Ciebie.
 
Nie musisz znać naszej branży i się jej bać, jej specyfiki możemy Ciebie nauczyć, a jeśli jesteś osobą której szukamy to jesteśmy pewni że szybko nauczysz się jej sama/sam. Wychodzimy z założenia, że wiedzę, umiejętności i doświadczenie każdy zdobywa z czasem a w tym aktywnie będziemy Ciebie wspierać.
 
W chwili obecnej poszukujemy do naszego zespołu kandydatki/kandydata na stanowisko:
Regionalny Przedstawiciel Handlowy

Z możliwością szybkiego awansu zawodowego na stanowisko
Regionalny/-a Kierownik/Kierowniczka Sprzedaży

Miejsce pracy: Łódź
Obszar działania: Woj. Mazowieckie, Łódzkie, Wielkopolskie, Kujawsko Pomorskie, Pomorskie, Podlaskie

Zakres Twoich obowiązków:

 • Współpraca z obecnymi Klientami firmy.
 • Aktywne pozyskiwanie nowych odbiorców w obrębie przydzielonego rejonu.
 • Negocjacje handlowe oraz regularne spotkania z partnerami handlowymi.
 • Monitorowanie oraz analiza sytuacji rynkowej na obsługiwanym terenie.
 • Realizowanie planów sprzedażowych poprzez bezpośrednie kontakty z klientami, spotkania biznesowe oraz dbanie o długofalowe relacje.
 • Współpraca z pracownikami stacjonarnego działu handlowego.

Nasze oczekiwania względem Ciebie:

 • Doświadczenie w sprzedaży w sektorze B2B lub B2C.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność nawiązywania i skutecznego podtrzymywania długofalowych, partnerskich relacji z klientami; umiejętność planowania i organizacji własnej pracy oraz opracowywania sposobów realizacji zadań, samodzielność, zaangażowanie i odpowiedzialność.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i samodyscyplina.
 • Bardzo dobra prezencja i wysoka kultura osobista.
 • Wykształcenie min. Średnie.
 • Praktyczna znajomość obsługi komputera, w tym bardzo dobra znajomość programów tj. Excel, Word.
 • Prawo Jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Przyjazną niekorporacyjną atmosferę
 • Możliwość rozwoju zawodowego i szybkiego awansu
 • Dobrej klasy samochód służbowy
 • Pozostałe niezbędne narzędzia pracy
  (komputer, telefon)
 • Elastyczne formy zatrudnienia, Umowa o Pracę lub własna działalność (Ty wybierz)
 • Szkolenia podnoszące Twoje kwalifikacje
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia, wynagrodzenie stałe oraz premia w zależności od wyników
 • Elastyczny czas pracy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym.
aplikuj

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż pozyskane przez „Govena Lighting” S.A. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez Spółkę rekrutacji na określone stanowisko i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Realizacji powyższego służy między innymi wykonanie obowiązku informacyjnego ciążącego na „Govena Lighting’ S.A. jako Administratorze danych osobowych, co niniejszym czynimy poprzez zamieszczenie poniżej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, o zapoznanie się z którą prosimy.

Jesteśmy nowoczesną firmą, znaną i cenioną na rynku Marką, wiodącym w Polsce producentem elektroniki dla branży oświetleniowej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, nowoczesne linie technologiczne, własny dział badawczo-rozwojowy.
 
Jeśli jesteś, osobą kreatywną, uważasz że niemożliwe nie istnieje a rozwój jest Twoją pasją, dodatkowo lubisz podejmować nowe wyzwania i nie boisz się ich. Chcesz razem z nami tworzyć jutro i zmieniać świat, a nie tylko być,  i naśladować innych. Rozumiesz świat nowoczesnych technologii - dołącz do nas, brakuje nam tylko Ciebie.
 
Nie musisz znać naszej branży i się jej bać, jej specyfiki możemy Ciebie nauczyć, a jeśli jesteś osobą której szukamy to jesteśmy pewni że szybko nauczysz się jej sama/sam. Wychodzimy z założenia, że wiedzę, umiejętności i doświadczenie każdy zdobywa z czasem a w tym aktywnie będziemy Ciebie wspierać.
 
W chwili obecnej poszukujemy do naszego zespołu kandydatki/kandydata na stanowisko:
Regionalny Przedstawiciel Handlowy

Z możliwością szybkiego awansu zawodowego na stanowisko
Regionalny/-a Kierownik/Kierowniczka Sprzedaży

Numer ref.: Obszar działania: Woj. Mazowieckie, Łódzkie, Wielkopolskie, Kujawsko Pomorskie, Pomorskie, Podlaskie

Zakres Twoich obowiązków:

 • Współpraca z obecnymi Klientami firmy.
 • Aktywne pozyskiwanie nowych odbiorców w obrębie przydzielonego rejonu.
 • Negocjacje handlowe oraz regularne spotkania z partnerami handlowymi.
 • Monitorowanie oraz analiza sytuacji rynkowej na obsługiwanym terenie.
 • Realizowanie planów sprzedażowych poprzez bezpośrednie kontakty z klientami, spotkania biznesowe oraz dbanie o długofalowe relacje.
 • Współpraca z pracownikami stacjonarnego działu handlowego.

Nasze oczekiwania względem Ciebie:

 • Doświadczenie w sprzedaży w sektorze B2B lub B2C.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność nawiązywania i skutecznego podtrzymywania długofalowych, partnerskich relacji z klientami; umiejętność planowania i organizacji własnej pracy oraz opracowywania sposobów realizacji zadań, samodzielność, zaangażowanie i odpowiedzialność.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i samodyscyplina.
 • Bardzo dobra prezencja i wysoka kultura osobista.
 • Wykształcenie min. Średnie.
 • Praktyczna znajomość obsługi komputera, w tym bardzo dobra znajomość programów tj. Excel, Word.
 • Prawo Jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Przyjazną niekorporacyjną atmosferę
 • Możliwość rozwoju zawodowego i szybkiego awansu
 • Dobrej klasy samochód służbowy
 • Pozostałe niezbędne narzędzia pracy
  (komputer, telefon)
 • Elastyczne formy zatrudnienia, Umowa o Pracę lub własna działalność (Ty wybierz)
 • Szkolenia podnoszące Twoje kwalifikacje
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia, wynagrodzenie stałe oraz premia w zależności od wyników
 • Elastyczny czas pracy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż pozyskane przez „Govena Lighting” S.A. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez Spółkę rekrutacji na określone stanowisko i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Realizacji powyższego służy między innymi wykonanie obowiązku informacyjnego ciążącego na „Govena Lighting’ S.A. jako Administratorze danych osobowych, co niniejszym czynimy poprzez zamieszczenie poniżej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, o zapoznanie się z którą prosimy.

Ogłoszenie archiwalne