Regionalny Szef ds. Sprzedaży Inwestycyjnej i Doradztwa Technicznego

 • pomorskie
 • Specjalista
 • 20.05.2019
 • Ważna jeszcze 0 dni (do 19.06.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  URSA jest jedną z czołowych firm europejskich oferujących najwyższej jakości rozwiązania izolacyjne zapewniające oszczędność energii oraz komfort w budynkach. Ciesząca się ponad 50-letnim doświadczeniem w sektorze materiałów izolacyjnych i należąca do hiszpańskiego koncernu Uralita, URSA wykorzystuje swoją siłę jako firma globalna w celu dalszego wzmocnienia międzynarodowej pozycji rynkowej.
  Z 13 zakładami produkcyjnymi oraz dobrze rozwiniętą siecią dystrybucji, URSA jest obecna  w krajach Europy Zachodniej i Wschodniej – od Lizbony do Władywostoku, od Sztokholmu do Mediolanu. Dzięki szerokiej wiedzy technologicznej zespołu pracowników oraz sprawdzonej wydajności swoich produktów, URSA daje powody do wiary w lepsze jutro.

   

  Regionalny Szef ds. Sprzedaży Inwestycyjnej i Doradztwa Technicznego

  Pracownik odpowiada za sprzedaż w następującym regionie: woj. kujawsko-pomorskie; woj. pomorskie; woj. zachodniopomorskie; woj. lubuskie tj. powiaty: gorzowski, m. Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdenecki; woj. warmińsko-mazurskie tj. powiaty: elbląski, m. Elbląg; woj. wielkopolskie tj. powiaty: chodzieski, pilski, złotowski.
   
  Raportowanie: Regionalny Dyrektor Sprzedaży, Region Zachód
   

  Główne zadania i obowiązki:

  • Systematyczne poszukiwanie, pozyskiwanie i monitorowanie nowych inwestycji
  • Obsługa sprzedaży inwestycyjnej, ofertowanie, promowanie i sprzedaż produktów
  • Współpraca i aktywny kontakt z generalnymi wykonawcami, inwestorami, kierownikami budów, inspektorami nadzoru oraz biurami projektowymi i architektami
  • Doradztwo techniczne, prowadzenie szkoleń i prezentacji dla klientów
  • Promowanie wizerunku firmy i produktów

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę
  • Samochód służbowy, laptop, telefon komórkowy
  • Atrakcyjny pakiet socjalny, w tym pakiet Medicover dla rodziny i dofinansowanie posiłków

  Wymagania:

  • Doświadczenie na stanowisku handlowym (preferowane doświadczenie w obsłudze klientów inwestycyjnych) lub doświadczenie w nadzorowaniu prac budowlanych
  • Znajomość wykonawców budowlanych (preferowana znajomość materiałów izolacyjnych, nowoczesnych technologii budowlanych i wykończeniowych)
  • Wykształcenie minimum średnie (preferowane budowlane)
  • Łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów oraz umiejętność skutecznego komunikowania się
  • Dyspozycyjność i chęć odbywania podróży służbowych
  • Znajomość MS Office
  • Prawo jazdy kat. B
   
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zamieszczenie następujących klauzuli w Państwa CV i innych dokumentach aplikacyjnych jeżeli wyrażają Państwo zgodę na takie przetwarzanie danych:

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących szczególne kategorie danych (np. stan zdrowia)  w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody, pod adresem [email protected]
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych na potrzeb przyszłych rekrutacji, gdzie dane te będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy. Przyjmuję do wiadomości, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody, pod adresem [email protected]
  Administratorem Danych jest URSA Polska Sp. z.o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (ul. Armii Krajowej 12, 42-520 Dąbrowa Górnicza). Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo skontaktować pod adresem: [email protected]  Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy Dz.U. 1996 nr 62 poz. 286 z późn.zm.), a pozostałe dane na podstawie dobrowolnej zgody kandydata (art. 6 ust.1 lit. a RODO), wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające jako wysłanie dokumentów aplikacyjnych, gdzie zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, poprzez kontakt pod adresem  [email protected].  Dane wymagane Kodeksem pracy oraz wskazane w ogłoszeniu są niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne. Gwarantujemy, że brak zgody lub jej wycofanie na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy nie powoduje niekorzystnego traktowania osób ubiegających się o zatrudnienie, nie powoduje negatywnych konsekwencji oraz nie stanowi przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.  Dane przetwarzane są przez okres trwania rekrutacji lub przez okres 6 miesięcy jeżeli kandydat wyraził odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb przyszłych rekrutacji. Wyrażone przez kandydata zgody mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.  Dane osobowe będą mogły być ujawnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, innym Spółkom z grupy Xella, do której należy Administrator Danych, oraz podmiotom współpracujących ze Spółką pod kątem doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy, wsparcia teleinformatycznego i podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. W razie obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane będą mogły dostać ujawnione kancelarii prawnej i firmie doradczej. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii tych danych, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie  następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych. Aby skorzystać z wymienionych praw, kandydat może skontaktować się pisemnie na adres siedziby Administratora Danych lub na adres [email protected] Kandydatowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 193-Warszawa).
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.