Rekruter IT

 • Łódź, łódzkie
 • Wersalska 6, 91-203 Łódź, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 23.08.2019
 • Ważna jeszcze 1 dzień (do 22.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Welcome to the team as
  Rekruter IT
  Lodz, Poland

  Commerzbank jest wiodącym bankiem komercyjnym, oferującym szeroką gamę usług finansowych zarówno dla klientów prywatnych jak i korporacyjnych. Finansuje znaczną część niemieckiego handlu zagranicznego i jest niekwestionowanym liderem w zakresie finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. W samych Niemczech posiada jedną z najgęstszych sieci oddziałów spośród niemieckich banków prywatnych. W grupie Commerzbank znajdują się ponadto comdirect oraz mBank - jedne z najbardziej innowacyjnych banków na świecie. 

  Commerzbank służy swoim klientom na wszystkich rynkach świata.

  Twoje wyzwania:

  • Realizacja procesów rekrutacyjnych end-to-end z obszaru IT oraz bankowego
  • Realizacja projektów rekrutacyjnych we współpracy z Managerami z Niemiec oraz Polski
  • Pozyskiwanie kandydatów różnymi metodami (m.in.direct search) oraz wyszukiwanie nowych źródeł
  • Budowanie pozytywnych relacji z kandydatami
  • Rozwijanie relacji biznesowych
  • Udział w organizacji targów pracy, konferencji i innych wydarzeń EB
  • Realizowanie zadań / projektów z innych obszarów HR niż rekrutacja
  • Aktualizacja wewnętrznej bazy kandydatów

  Nasze oczekiwania wobec Ciebie:

  • 2-3 lata doświadczenia w rekrutacji IT
  • Dobra znajomość metod oraz źródeł pozyskiwania kandydatów
  • Dobrze rozbudowana sieć kontaktów na LinkedIn
  • Dobra / Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • Umiejętność priorytetyzacji zadań 
  • Zaangażowanie i proaktywność
  • Dostępność w wymiarze całego etatu
  • Budowanie dobrych relacji oraz pozytywnej atmosfery

  Korzyści dla Ciebie:

  • Możliwość rozwoju w innych obszarach HR
  • Możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia, warsztaty, kursy językowe)
  • Stabilny i znany na całym świecie pracodawca - drugi największy bank w Niemczech
  • Przyjazne, międzynarodowe środowisko pracy
  • Dofinansowanie do posiłków w kantynie – karta lunchowa
  • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
  • Dofinansowanie do karty Multisport
   
  Please add the following clause to your application:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Commerzbank AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy, 60261 Kaiserplatz, działającą przez Oddział w Polsce z siedzibą w Łodzi, 91-203 Łódź, ul. Wersalska 6, KRS 0000631053, do realizacji bieżącego procesu rekrutacji oraz na poczet przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000).”

  "I consent to the processing of personal data contained in this document by Commerzbank AG with its registered office in Frankfurt am Main, Germany, 60261 Kaiserplatz, operating through the Branch in Poland with its registered office in Łódź, 91-203 Łódź, ul. Wersalska 6, KRS 0000631053, for the implementation of the current recruitment process and for the future recruitment, in accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data the free flow of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC (RODO) and in accordance with the Act of 10 May 2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018, item 1000).”