Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Narodowego Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 13 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 

Reporter - Redaktor

NARODOWE CENTRUM KULTURYO firmie

 • Płocka 13
  Warszawa, mazowieckie
 • Ważna jeszcze 25 dni
  15 Luty 2020
 • Specjalista

NARODOWE CENTRUM KULTURY

Płocka 13

Warszawa

NARODOWE CENTRUM KULTURY

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce.

Przedmiotem działań Narodowego Centrum Kultury jest:

 • Edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką.
 • Rozwój i profesjonalizacja sektora kultury.
 • Promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego.
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej.

Reporter - Redaktor

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań:

 • przygotowanie oraz redakcja materiałów radiowych na potrzeby portalu „Audycje Kulturalne" oraz montaż materiałów audio-wizualnych,
 • redagowanie/administrownie strony www.audycjekulturalne.pl w siedzibie NCK,
 • współpraca z partnerami, z którymi NCK realizuje projekty kulturalne, w szczególności
  w zakresie portalu „Audycje Kulturalne” w tym przygotowywanie umów z partnerami,
 • opracowywanie materiałów tematycznych dotyczących zakresu pracy Działu.

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe  min. tytuł magistra. Preferowane specjalności : dziennikarstwo, filologia polska, kulturoznawstwo, historia sztuki lub inne nauki humanistyczne,
 • minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku redaktora radiowego (udokumentowane),
 • nienaganna polszczyzna oraz dobra dykcja,
 • umiejętność obsługi programu do montażu, rejestratora reporterskiego, Adobe Premier, Pakiet Office,
 • umiejętność pisania materiałów informacyjnych oraz prowadzenia profili na portalach społecznościowych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • mile widziane doświadczenie w organizacji imprez kulturalnych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu/praca stacjonarna i w terenie,
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole Narodowego Centrum Kultury w Warszawie;
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia,
 • dodatkowo: rozbudowany system motywacyjny płacowy i poza płacowy w tym m.in. prywatną opiekę medyczną i karnet sportowy na preferencyjnych warunkach, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie cv oraz listu motywacyjnego klikając w przycisk aplikowania.

 1. Klauzula informacyjna
 2. Nadsyłając dokumenty aplikacyjne/Klikając w przycisk „Aplikuj” kandydat zgadza się na przetwarzanie przez Narodowe Centrum Kultury danych osobowych które zawarł w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w art. 221 Kodeksu pracy lub w innych przepisach prawa, np. numer telefonu, adres e-mail, zdjęcie, zainteresowania ). Jeżeli kandydat nie wyraża zgody na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych - nie powinien umieszczać ich w swoich dokumentach aplikacyjnych.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email [email protected]
 5. Dane osobowe kandydata w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu (np. numer telefonu, adres e-mail), na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Odbiorcami danych osobowych kandydata będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 7. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 8. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO
 9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych kandydata odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje mu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Kandydatowi przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 11. Podanie przez kandydata danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.


Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce.

Przedmiotem działań Narodowego Centrum Kultury jest:

 • Edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką.
 • Rozwój i profesjonalizacja sektora kultury.
 • Promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego.
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej.
Reporter - Redaktor

Zakres zadań:

 • przygotowanie oraz redakcja materiałów radiowych na potrzeby portalu „Audycje Kulturalne" oraz montaż materiałów audio-wizualnych,
 • redagowanie/administrownie strony www.audycjekulturalne.pl w siedzibie NCK,
 • współpraca z partnerami, z którymi NCK realizuje projekty kulturalne, w szczególności
  w zakresie portalu „Audycje Kulturalne” w tym przygotowywanie umów z partnerami,
 • opracowywanie materiałów tematycznych dotyczących zakresu pracy Działu.

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe  min. tytuł magistra. Preferowane specjalności : dziennikarstwo, filologia polska, kulturoznawstwo, historia sztuki lub inne nauki humanistyczne,
 • minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku redaktora radiowego (udokumentowane),
 • nienaganna polszczyzna oraz dobra dykcja,
 • umiejętność obsługi programu do montażu, rejestratora reporterskiego, Adobe Premier, Pakiet Office,
 • umiejętność pisania materiałów informacyjnych oraz prowadzenia profili na portalach społecznościowych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • mile widziane doświadczenie w organizacji imprez kulturalnych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu/praca stacjonarna i w terenie,
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole Narodowego Centrum Kultury w Warszawie;
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia,
 • dodatkowo: rozbudowany system motywacyjny płacowy i poza płacowy w tym m.in. prywatną opiekę medyczną i karnet sportowy na preferencyjnych warunkach, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie cv oraz listu motywacyjnego klikając w przycisk aplikowania.

 1. Klauzula informacyjna
 2. Nadsyłając dokumenty aplikacyjne/Klikając w przycisk „Aplikuj” kandydat zgadza się na przetwarzanie przez Narodowe Centrum Kultury danych osobowych które zawarł w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w art. 221 Kodeksu pracy lub w innych przepisach prawa, np. numer telefonu, adres e-mail, zdjęcie, zainteresowania ). Jeżeli kandydat nie wyraża zgody na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych - nie powinien umieszczać ich w swoich dokumentach aplikacyjnych.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email [email protected]
 5. Dane osobowe kandydata w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu (np. numer telefonu, adres e-mail), na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Odbiorcami danych osobowych kandydata będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 7. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 8. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO
 9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych kandydata odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje mu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Kandydatowi przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 11. Podanie przez kandydata danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne