Oferta pracy

Administratorem danych osobowych jest Rockwell Automation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-797 przy ulicy Powązkowska 44C (dalej: „administrator”).
 
Dane kontaktowe administratora: Warszawa 01-797, ul. Powiązkowska 44C
 
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 22(1) kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 
A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
 • w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez poinformowanie działu HR za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected] .
 
Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) oraz c) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). 
 
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji oraz dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 
Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, rekruterzy techniczni  oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe będą przekazywane do USA.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Rockwell Automation Sp. z o. o.

Robotic Process Automation and Excellence Analyst

Rockwell Automation Sp. z o. o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Rockwell Automation Sp. z o. o.

Francuska 46

Katowice

Robotic Process Automation and Excellence Analyst
Miejsce pracy: Katowice

Rockwell Automation is the world's largest company dedicated to industrial automation and information. We hire more than 23 000 employees in 80 countries. We have been on the market for 115 years, in Katowice for more than 20 and we are still developing on Silesian market.

GoE – is Global Automation and Robotics Center of Excellence located in Katowice. Our CoE supports entire Rockwell organization providing remote automation as a service in such areas like: Finance, Supply Chain, HR, Customer Production Support but also Sales or Manufacturing.

 

We are looking for Process Automation and Excellence Analyst to join our growing Global Automation and Robotics Center of Excellence located in Katowice. Our CoE supports entire Rockwell organization providing remote automation as a service in such areas like: Finance, Supply Chain, HR, Customer Production Support but also Sales or Manufacturing. If you are interested in emerging technology, that helps us to add value and streamline our internal processes i.e. development of software robots, smart automation or other business transformation initiatives - you have some of the skills listed below, and ready on personal development on others - join us.

Challenges waiting for you

 • Key point of contact for automation projects.
 • Lead requirements gathering and opportunity management.
 • Work closely with BOT Developers during automation design, ensuring delivery of solution that meets the business requirements.
 • Work with relevant stakeholders to identify opportunities, business case, develop proposals for all digital transformation initiatives.
 • Help determine RPA or other technology suitability, considering all qualifiers and efficiency drivers.
 • Lead agile/scrum planning and realization of individual automation projects.
 • Help Measure potential automation impact based on validated metrics (e.g. hours back to the business).
 • Cultivate key relationships with relevant stakeholders.

Qualifications

 • Understanding of Process Automation qualifiers, efficiency drivers.
 • Experience with any RPA tool (UiPath, Automation Anywhere, BluePrism) or emerging technology would be an asset.
 • Working Experience with Agile/Scrum methodology will be an asset
 • Working Experience with Microsoft Power Platform will be an asset
 • Self-initiated and zeal for continuous improvement.
 • Proactive problem-solving abilities and excellent communication, customer handling and inter-personal skills.
 • Ability to evaluate multiple options before proposing the team a solution.
 • Six Sigma Belt certification desirable.

Benefits

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
benefity
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Rockwell Automation is the world's largest company dedicated to industrial automation and information. We hire more than 23 000 employees in 80 countries. We have been on the market for 115 years, in Katowice for more than 20 and we are still developing on Silesian market.

Robotic Process Automation and Excellence Analyst

GoE – is Global Automation and Robotics Center of Excellence located in Katowice. Our CoE supports entire Rockwell organization providing remote automation as a service in such areas like: Finance, Supply Chain, HR, Customer Production Support but also Sales or Manufacturing.

 

We are looking for Process Automation and Excellence Analyst to join our growing Global Automation and Robotics Center of Excellence located in Katowice. Our CoE supports entire Rockwell organization providing remote automation as a service in such areas like: Finance, Supply Chain, HR, Customer Production Support but also Sales or Manufacturing. If you are interested in emerging technology, that helps us to add value and streamline our internal processes i.e. development of software robots, smart automation or other business transformation initiatives - you have some of the skills listed below, and ready on personal development on others - join us.

Challenges waiting for you

 • Key point of contact for automation projects.
 • Lead requirements gathering and opportunity management.
 • Work closely with BOT Developers during automation design, ensuring delivery of solution that meets the business requirements.
 • Work with relevant stakeholders to identify opportunities, business case, develop proposals for all digital transformation initiatives.
 • Help determine RPA or other technology suitability, considering all qualifiers and efficiency drivers.
 • Lead agile/scrum planning and realization of individual automation projects.
 • Help Measure potential automation impact based on validated metrics (e.g. hours back to the business).
 • Cultivate key relationships with relevant stakeholders.

Qualifications

 • Understanding of Process Automation qualifiers, efficiency drivers.
 • Experience with any RPA tool (UiPath, Automation Anywhere, BluePrism) or emerging technology would be an asset.
 • Working Experience with Agile/Scrum methodology will be an asset
 • Working Experience with Microsoft Power Platform will be an asset
 • Self-initiated and zeal for continuous improvement.
 • Proactive problem-solving abilities and excellent communication, customer handling and inter-personal skills.
 • Ability to evaluate multiple options before proposing the team a solution.
 • Six Sigma Belt certification desirable.

Benefits

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Ogłoszenie archiwalne