Ta oferta pracy jest nieaktualna od 130 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Robotnik gospodarczy - prace ogrodnicze

 • Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie pokaż mapę
 • Pracownik fizyczny
 • 13.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Robotnik gospodarczy - prace ogrodnicze
  (preferowane uprawnienia na wózki jezdniowe i prawo jazdy kat B)
  Miejsce pracy: Bydgoszcz

  Centrum Onkologii zajmujące się diagnostyką i leczeniem chorych na nowotwory. Adres 85-796 Bydgoszcz, ul. Izabeli Romanowskiej 2. Centrum zlokalizowane jest na powierzchni ok 17 ha. Działalność prowadzona w kilku budynkach.

  O w/w stanowisko mogą ubiegać się również kobiety.

  Opis stanowiska:

  • Prace gospodarcze – transport wyposażenia i materiałów, sprzątanie terenów zewnętrznych zimą odśnieżanie,
  • Prace przy utrzymaniu terenów zielonych - koszenie pielenie, nasadzenia, podlewanie, przycinanie roślin.

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca na jedną zmianę, 2 zmiana uzależniona od warunków pogodowych,
  • Szkolenie, które przygotowuje do wykonywania powierzonych zadań,
  • Odzież ochronna i roboczą,
  • Posiłki regeneracyjne w okresie zimowym,
  • Wodę mineralną w okresie całego roku,
  • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.

  Wymagane dokumenty:

  • CV.
  Dokumenty w postaci elektronicznej należy przesyłać za pomocą przycisku aplikowania.
  Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika Działu Administracyjno - Eksploatacyjnego
  pod numerem telefonu.
   
  Dokumenty aplikacyjne muszą zawierać poniższą zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
   
  „Na podstawie art.7 ust.1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych i art. 22 Kodeksu Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzonej przez Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy obecnej i przyszłych rekrutacji. Zostałam/em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.
   
  Wymagane: data i podpis kandydata do pracy pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
   
  Brak powyższej klauzuli uniemożliwi dalsze przetwarzanie Pani/Pana dokumentów aplikacyjnych.
   

  Klauzula informacyjna dotycząca procesu rekrutacji

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Onkologii im Franciszka Łukaszczyka z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. dr I. Romanowskiej 2, kod pocztowy 85-796, adres e-mail: [email protected], tel. 52 374 30 00.
  2. inspektorem ochrony danych w Centrum Onkologii w Bydgoszczy jest Pani Anna Górnicka e-mail służbowy: [email protected]
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wakujące stanowisko, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od złożenia dokumentów aplikacyjnych,
  5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: [email protected];
  6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na wakujące stanowisko.