reklama

Praca robyg

Mamy dla Ciebie 5 ofert
  • Gdańsk
  Do głównych zadań zatrudnionej osoby należeć będzie : koordynowanie i kontrola procesu usuwania usterek, archiwizacja dokumentów dotyczących zgłoszeń usterek, kontakt i prowadzenie działań z Klientami firmy i Administratorami, współudział...
  opublikowana: 7 lutego 2019
  • Gdańsk
  Do głównych zadań zatrudnionej osoby należeć będzie : nadzór nad realizacją prac budowlanych zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego organizacja/ koordynacja robót oraz odbiory robót realizowanych przez podwykonawców współudział w...
  opublikowana: 7 lutego 2019
  • Gdańsk
  Do głównych zadań zatrudnionej osoby należeć będzie : prowadzenie kalendarza spotkań, nadzór i aktualizacja planów zagospodarowania terenu, monitorowanie MPZT na stronach www, archiwizowanie akceptacji, ofert, raportów, ogólnej dokumentacji...
  opublikowana: 7 lutego 2019
  • Gdańsk
  Zakres obowiązków: koordynacja działań reklamowych inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej ROBYG w Gdańsku, analizy rynku, grup docelowych oraz tendencji na rynku na potrzeby Zarządu, skuteczne...
  opublikowana: 5 lutego 2019
  • Gdańsk
  Do głównych zadań zatrudnionej osoby należeć będzie: przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na realizowanych inwestycjach budowlanych, doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad...
  opublikowana: 4 lutego 2019
reklama