Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Rzecznik Patentowy/Europejski Rzecznik Patentowy

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Kpt. Franciszka Żwirki 36

Łódź

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu inżynierów. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie  i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. W 2016 roku PŁ jako pierwsza uczelnia w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. 

Rzecznik Patentowy/Europejski Rzecznik Patentowy
Osoba zatrudniona na stanowisku Rzecznika Patentowego będzie odpowiedzialna za:
 • zgłaszanie wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych do ochrony patentowej w Urzędach Patentowych (RP, EPO, WIPO),
 • prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem i utrzymywaniem ochrony patentowej przed Urzędami Patentowymi (RP, EPO, WIPO),
 • sporządzanie umów o wspólności praw do patentu i umów o przeniesienie praw do patentu i z patentu,
 •    prowadzenie badań patentowych,
 • prowadzenie rejestru chronionych przedmiotów własności przemysłowej w Polsce
  i za granicą,
 • współpraca i opracowywanie wewnętrznych regulacji prawnych i innych dokumentów dotyczących ochrony własności intelektualnej,
 • współpraca z innymi działami, jednostkami, brokerami innowacji w zakresie ochrony własności intelektualnej,
 • doradztwo pracownikom i doktorantom Uczelni w zakresie ochrony własności intelektualnej,
 • opracowywanie sprawozdań, analiz i prezentacji dotyczącej ochrony prawnej w PŁ,
 • przygotowywanie poleceń opłat za kolejne okresy ochronne przedmiotów własności przemysłowej.
Poszukujemy osoby z:
 • uprawnieniami krajowego/europejskiego Rzecznika Patentowego,
 • minimum 3 letnim doświadczeniem,
 • wykształceniem wyższym technicznym o specjalności mechanika, elektronika, informatyka lub chemia,
 • bardzo dobrą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie.

Co oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • stabilne wynagrodzenie,
 • rozbudowany pakiet dodatków socjalnych,
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

Oferty powinny zawierać:

 • CV wraz z oświadczeniem RODO o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
 • list motywacyjny;
 • rekomendacje;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - Załącznik nr 1;
 • podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy w Politechnice Łódzkiej - Załącznik nr 2;
 • zgodę Kandydata na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 7 RODO) - Załącznik nr 3
PŁ zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami oraz do przeprowadzenia procesu rekrutacji w formie zdalnej.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne