Safety Specialist / Specjalista BHP (M/F)

 • Bielany Wrocławskie (pow. wrocławski), dolnośląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 15.03.2019
 • Ważna jeszcze 23 dni (do 14.04.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  W firmie Amazon uważamy, że każdy dzień jest dniem pierwszym.
  Dniem, w którym należy zrobić pierwszy krok i spodziewać się nowych wyzwań. Dziś przyszedł czas na taki dzień dla Ciebie. Możesz stać się częścią czegoś naprawdę wielkiego i zrealizować swoje pomysły. Możesz dołączyć do firmy, która zmienia się każdego dnia. Za marką Amazon stoi energia i pasja. Pracujemy nad tym, aby stać się najbardziej zorientowaną na klienta firmą na świecie. W tym celu potrzebujemy ludzi wyjątkowo utalentowanych, inteligentnych i zmotywowanych. Amazon jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. Każdego roku wysyłamy do naszych lojalnych klientów miliony produktów.

  Nasza misja jest prosta: chcemy, aby Amazon był miejscem, w którym klienci mogą wszystko znaleźć, odkryć i kupić online. Niezależnie od tego, czego sobie życzą, znajdziemy sposób, aby im to dostarczyć. Z Twoim udziałem Amazon może jeszcze lepiej pomagać ludziom w odkrywaniu nowej rzeczywistości.
  To Twoja szansa. Możesz tworzyć historię.

  Do centrów logistycznych w Bielanach Wroclawskich poszukujemy kandydata na stanowisko:

  Specjalista BHP (k/m)

  Safety Specialist / Specjalista BHP (M/F)
  Miejsce pracy: Bielany Wrocławskie (pow. wrocławski)
  65238

  Szczegółowy opis:

  • Pełnienie roli specjalisty ds. bezpieczeństwa w danym centrum logistycznym; wdrażanie wszystkich obszarów globalnego programu bezpieczeństwa Amazon zgodnie z instrukcjami Kierownika ds. bezpieczeństwa na poziomie regionalnym.
  • Motywowanie i inspirowanie całego personelu do zaangażowanego przestrzegania standardów bezpieczeństwa Amazon oraz dbałości o bezpieczeństwo w miejscu pracy.
  • Prowadzenie szkoleń dla partnerów z zakresu zaobserwowanych nawyków w miejscu pracy.
  • Wspomaganie działań kierownictwa na rzecz zapewnienia zgodności z wymaganiami korporacyjnego programu bezpieczeństwa oraz obowiązującym prawem. Prowadzenie dziennych, tygodniowych i miesięcznych kontroli w celu stwierdzenia naruszeń regulaminów i zagrożeń oraz zidentyfikowania potencjalnych usprawnień; informowanie kierownictwa o wynikach takiej kontroli.
  • Ocena ryzyka związanego z wykonywanymi pracami (analiza zagrożeń) oraz wprowadzanymi nowymi urządzeniami. Rekomendowanie kierownictwu odpowiednich środków redukcji ryzyka, w tym rozwiązań ergonomicznych.
  • Wspomaganie sprawnej realizacji procesu badania incydentow, wypadkow.
  • Sporządzanie dokładnych sprawozdań dziennych, tygodniowych i miesięcznych, przeznaczonych dla kierownictwa na terenie centrum oraz do korporacyjnych systemów raportowania.
  • Prowadzenie wymaganej dokumentacji formalnej zgodnie ze standardami Amazon.
  • Zapewnienie wsparcia partnerom, dostawcom, gościom lub wizytatorom, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy lub opieki medycznej.
  • Bezzwłoczne wprowadzanie informacji o incydentach do bazy danych Metrics.
  • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej, analiza danych dotyczących wypadków, a także analizowanie nowych procesów i maszyn pod kątem potencjalnego niebezpieczeństwa; prowadzenie analizy zagrożeń i oceny bezpieczeństwa dla danego stanowiska pracy.
  • Prowadzenie wizji i audytów bezpieczeństwa.
  • Prowadzenie szkoleń i pomaganie innym osobom (Kierownikom obszarów, członkom zespołu ds. bezpieczeństwa, itd.) w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa (wykonywaniu audytów, przestrzeganiu regulaminów, itp.).
  • Realizacja szkoleń BHP na konkretny temat zgodnie z wymaganiami Kierownika ds. bezpieczeństwa.
  • Podejmowanie aktywnych działań mających na celu budowanie świadomości
   w obszarze bhp, w szczególności mającej na celu eliminację wypadków i zagrożeń wypadkowych.

  Podstawowe kwalifikacje

  • Kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie BHP.
  • Biegła znajomość pakietu Microsoft Office.
  • Doświadczenie w podejmowaniu działań w sytuacjach wyjątkowych; utrzymywanie aktualnych certyfikatów z zakresu pierwszej pomocy i resuscytacji.
  • Elastyczność i dyspozycyjność do pracy w systemie zmianowym.
  • Znajomość j. angielskiego na poziomie min. Intermediate

  Preferowane kwalifikacje

  • Dobre umiejętności w zakresie komunikacji, pracy zespołowej, analizy, oceny sytuacji i zorientowania na klienta.
  • Wykształcenie co najmniej na poziomie licencjata / inzyniera; preferowane wykształcenie w dziedzinie związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy.
  • Umiejętność zachowania poufności w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i dotyczących personelu.
  • Doświadczenie w zarządzaniu zgłoszeniami dotyczącymi odszkodowań pracowniczych
  • Bardzo dobrej znajomości przepisów prawnych w zakresie BHP
  • Dynamizmu, wysokich umiejętności organizacyjnych oraz skuteczności działania
  • Kreatywności w promowaniu kultury bezpieczeństwa pracy oraz w ciągłym dążeniu do tworzenia bezwypadkowego środowiska pracy
  • Znajomości nowoczesnych narzędzi analizy wypadków i oceny ryzyka
  • Wysokich umiejętności komunikacyjnych.

  Amazon jest pracodawcą kierującym się zasadą równouprawnienia zawodowego.

  Jeśli lubisz pracować w wymagającym i dynamicznym środowisku, znajdziesz u nas swoje miejsce. Staniesz się częścią firmy, która nieustannie się rozwija. To, co robisz dziś, niekoniecznie będziesz robić za pół roku. Nie lubimy biernie czekać, dlatego każdy dzień traktujemy jak dzień pierwszy. Dzień, w którym możemy zrobić jeszcze więcej dla naszych klientów. Taka filozofia stoi za naszymi sukcesami i pozwala nam wyprzedzać konkurencję. Możesz do nas dołączyć. To proste: Pracuj ciężko. Baw się dobrze. Twórz historię.

  Amazon należy do pracodawców, którzy przestrzegają zasady równości szans. Jesteśmy przekonani, że zróżnicowany personel stanowi podstawę naszych sukcesów. Podejmujemy decyzje o rekrutacji na podstawie umiejętności i doświadczenia kandydatów. Doceniamy ich inwencję, pasję do odkrywania i budowania nowych rzeczy oraz chęć upraszczania tego, co skomplikowane.

  Brzmi ciekawie? Czekamy na Twoją aplikację i prezentację osiągnięć. Prosimy o składanie aplikacji online w formie jednego dokumentu obejmującego CV i list motywacyjny (oba w języku angielskim, maksymalnie do 5 MB). Najwcześniejszą datę ewentualnego podjęcia pracy oraz oczekiwania płacowe należy podać odrębnie na formularzu kandydata.

  Składając CV i aplikację, upoważniasz firmę Amazon do przesyłania i przechowywania Twoich danych w globalnej bazie danych rekrutacji grupy Amazon oraz do ich udostępniania w celu oceny Twoich kwalifikacji pod kątem tej lub innej oferty pracy.