Ta oferta pracy jest nieaktualna od 381 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Safety Specialist

 • Szczecin, zachodniopomorskie
 • Specjalista
 • 05.05.2017

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

  Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.

  Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.
   
  Safety Specialist (Specjalista ds. bezpieczeństwa)
  Miejsce pracy: Szczecin
  Poszukujemy pełnej entuzjazmu osoby na stanowisko Safety Specialist (Specjalista ds. bezpieczeństwa). Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna odznaczać się zamiłowaniem do aktywnego działania, a do jej obowiązków należeć będzie wspieranie zespołu ds. BHP w jednym z naszych centrów logistyki e-commerce.

  Będziesz zajmować się identyfikowaniem usprawnień w dziedzinie bezpieczeństwa, a także koordynować i promować ich wdrażanie, angażując do tego celu partnerów odpowiadających za logistykę i inne funkcje. Safety Specialist (Specjalista ds. bezpieczeństwa) będzie podlegać bezpośrednio kierownikowi ds. BHP.

  Podstawowe wymagania:

  • edukacja według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704); Uniwersytet BHP,
  • dogłębne zrozumienie przepisów dotyczących BHP,
  • inne wykształcenie pokrewne: kandydaci z odpowiednim doświadczeniem, którzy ukończyli studia inne niż te związane z bezpieczeństwem, również będą brani pod uwagę.

  Preferowane kwalifikacje:

  • doświadczenie w zakresie metodologii Lean, 5S i Kaizen,
  • kwalifikacje i doświadczenie w zakresie proekologicznych inicjatyw będą mile widziane.

  Twoje obowiązki:

  • dbałość o bezpieczeństwo pracy i jego monitorowanie z uwzględnieniem celów personelu, zespołu oraz celów funkcjonalnych,
  • usprawnianie i/lub organizowanie programów szkoleniowych dotyczących najważniejszych kwestii związanych z BHP w centrum logistyki,
  • pomoc przy wdrażaniu programów BHP w centrach logistyki oraz zapewnianie kluczowej oceny ryzyka,
  • dbałość o przestrzeganie lokalnych i europejskich przepisów,
  • dbałość o to, by systemy BHP były zawsze prawidłowo prowadzone, wliczając uzupełnione raporty dotyczące incydentów oraz wszelką pomocniczą dokumentację,
  • pomaganie kierownikowi ds. BPH w opracowywaniu programów zapobiegania incydentom,
  • pracowanie nad zwiększaniem bezpieczeństwa w centrum logistyki i pozytywne wpływanie na trendy związane z wypadkami,
  • przygotowywanie odpowiedzi na żądania ze strony ubezpieczycieli lub adwokatów w przypadku wszelkich roszczeń wynikających z obrażeń ciała,
  • udział w europejskim programie kontroli BHP w centrum logistycznym,
  • pomoc w zarządzaniu nowymi członkami zespołu ds. BHP i ich przeszkalaniu,
  • w razie konieczności pełnienie funkcji pełnomocnika kierownika ds. BHP,
  • organizowanie i aktywne wspieranie spotkań Komitetu Sterującego ds. BHP w centrum logistyki,
  • aranżowanie i przeprowadzanie podstawowych ankiet i kontroli w centrum logistyki z uwzględnieniem realizowanych procesów, produktów przeznaczonych do ochrony osobistej oraz zachowań pracowników.