Ta oferta pracy jest nieaktualna od 10 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Sales Manager

 • pomorskie
 • Kierownik
 • 06.06.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  W Sescom na nowo definiujemy pojęcie Facility Management na rynku sieci handlowych. Według nas to stale ewoluujące rozwiązania zapewniające sprawność działania placówek, efektywność i konkurencyjność biznesu oraz wsparcie jego rozwoju.
   
  Działamy na dużą skalę i jednocześnie dbamy o elastyczność 
  naszych rozwiązań bliską start-upom.
   
  Jesteśmy odważni, dynamiczni i solidni. Mierzymy wysoko i niezmiennie osiągamy cele. 
  Dołącz do nas!
  Sales Manager
  SM/36/2019

   

  Za co będziesz odpowiedzialny/a:

  • Nawiązywanie nowych relacji handlowych z klientami biznesowymi, którym zależy na optymalizacji procesów wspierających ich kluczową działalność,
  • Oferowanie kompleksowych usług FM/IT Grupy Sescom, negocjowanie i wdrażanie kontraktów,
  • Sprzedaż konsultacyjna, pozwalająca proponować potencjalnym klientom innowacyjne rozwiązania w zakresie racjonalizacji i usprawniania obsługi procesów biznesowych,
  • Poszukiwanie nowych możliwości rozwoju portfela usług,
  • Monitorowanie i analiza danych rynkowych dotyczących branży, klientów i działań konkurencji oraz rekomendowanie nowych kierunków produktowych,
  • Realizacja celów sprzedażowych, proponowanie rozwiązań zwiększających zasięg i efektywność działań handlowych.

  Jakie kompetencje są niezbędne:

  • Potwierdzone sukcesami doświadczenie w konsultingu B2B, obsłudze lub sprzedaży usług biznesowych z zakresu Facility Management lub usług IT dla biznesu,
  • Doświadczenie w rozmowach i negocjacjach handlowych z decydentami po stronie klientów, również klientów zagranicznych,
  • Umiejętność budowania długofalowych relacji z kluczowymi klientami,
  • Samodzielność w działaniu, wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i negocjacyjne, koncentracja na sukcesie i wynikach sprzedaży,
  • Znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodne kontakty biznesowe w tym języku,
  • Prawo jazdy kategorii B.


  Co nas wyróżnia i dlaczego warto do nas dołączyć:

  • Dbamy o dobrą atmosferę i czerpiemy przyjemność ze współpracy – uśmiechnięte twarze to u nas częsty widok.
  • Lubimy działać aktywnie, mieć wpływ na rzeczywistość i widzieć efekty naszej pracy.
  • Nie czekamy aż ktoś nas wyręczy, bierzemy los w swoje ręce.
  • Naszym zdaniem otwarta rozmowa, szczególnie w sytuacjach trudnych lub gdy na jedno zagadnienie patrzymy na wiele różnych sposobów, jest naszą szansą na znalezienie optymalnego rozwiązania.
  • Wyzwalamy kreatywność, wychodzimy poza sztywne ramy, prowokujemy i wykorzystujemy nadarzające się okazje biznesowe.
  • Wspólnie budujemy organizację gwarantującą bezpieczeństwo, wiarygodną dla naszych klientów i partnerów, o silnej pozycji rynkowej i finansowej, oferującą możliwości rozwoju i satysfakcję z odniesionych sukcesów.

   

   

  Co jeszcze zyskasz:

   

  • realny i bezpośredni wpływ na rozwój strategii handlowej Spółki
  • przyjazną atmosferę pracy
  • dodatki pozapłacowe
  • otwartość na innowacje i Twoje pomysły
  • elastyczność w zakresie formy współpracy
  • samochód służbowy i inne niezbędna narzędzie pracy
  • przejrzysty system wynagrodzeń
  • samodzielność i decyzyjność w zakresie wykonywanych działań
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  aplikuj
   
   
  Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o naszej firmie:


  Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości że: 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: SESCOM S.A., ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk, email: [email protected] 2. Inspektorem ochrony danych jest Wojciech Piasecki, email: [email protected] 3. Celem przetwarzania moich danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji, zaś podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz, w przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa, moja zgoda. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe - niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji. 4. Moje dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające moje dane w ramach świadczenia usług dla administratora. Nie przewiduje się przekazywania moich danych do państw trzecich (państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) czy instytucji międzynarodowych. Decyzje dotyczące realizacja zadań pracodawcy nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji do celów rekrutacyjnych oraz przez 10 lat, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z art. 442(1), w związku z art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 6. Jako kandydat do pracy mam prawo: żądania dostępu do moich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, mam prawo do: usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody mogę złożyć w formie analogicznej do tej, w jakiej została złożona zgoda na przetwarzanie danych. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa. 8. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.