Administratorem danych osobowych jest Rockwell Automation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-797 przy ulicy Powązkowska 44C (dalej: „administrator”).
 
Dane kontaktowe administratora: Warszawa 01-797, ul. Powiązkowska 44C
 
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 22(1) kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 
A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
 • w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez poinformowanie działu HR za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected] .
 
Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) oraz c) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). 
 
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji oraz dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 
Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, rekruterzy techniczni  oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe będą przekazywane do USA.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Rockwell Automation Sp. z o. o.

Sales Representative

Rockwell Automation Sp. z o. o.O firmie

 • lubuskie

 • Ważna jeszcze 2 dni
  22 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
Sales Representative

Rockwell Automation, the world's largest company dedicated to industrial automation and information. The company helps customers through leading technologies and a comprehensive portfolio of products, software and services. We are among 100 the most ethical companies globally.

CHALLENGES WAITING FOR YOU

 • Achieve sales targets consistently and manage a geographical area to maximize its sales potential
 • Develop and implement the company’s sales strategy in line with business objectives
 • Identification, profiling, analysis and implementation of new business opportunities in regional Market
 • Contribute to the ongoing planning and development of the Company’s sales and marketing and business development strategies
 • Attract and retain suitable business partners and agents to promote and sell the Company’s service and product range
 • Contribute to new product/service development, promotion/distribution, customer care and the Company’s approach to quality through the presentation of customer feedback
 • Develop, update and maintain a database of existing and potential customers
 • Coordinate and follow-up on existing leads initiate contact, generate new leads and bring on new customers in an effective and structured manner
 • Demonstrate the technical ability of the Company’s services and products to potential customers
 • Provide regular information to assist management with decision making, including weekly sales and prospecting reports
 • Make recommendations to management on business development activity
 • Detail pricing and delivery information with customers and liaise with sales order processing staff to ensure that all orders are promptly received and handled
 • Assist with after sales queries, investigate customer complaints, and ensure that they are dealt with to the customers’ satisfaction
 • Adherence to the Company Health & Safety Policy
 • Any other duties within reason and capability associated with this role

WE EXPECT YOU TO HAVE

 • Degree in sales, marketing or business related discipline
 • Good English Skills
 • Service provision and sales experience with proven track record of sales success
 • Selling to business customers in a manufacturing environment
 • An organised approach to work and record-keeping
 • Friendly and approachable to staff and customers, even in trying circumstances
 • Confidence with the Microsoft Office package at a level beyond basic competence
 • Working knowledge of industrial electronics at a basic level
 • Working knowledge of Health & Safety legislation and best practice for an industry involving electricity
 • Contract and service negotiation experience
 • Able to communicate effectively with all levels of company staff and customers
 • Can manage and prioritise their own workload without supervision
 • Deal with any situation in a calm, quick and effective manner
 • Negotiation skills with smaller and larger customers alike
 • Extremely high levels of self motivation and enthusiasm

WE OFFER

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
benefity
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Rockwell Automation, the world's largest company dedicated to industrial automation and information. The company helps customers through leading technologies and a comprehensive portfolio of products, software and services. We are among 100 the most ethical companies globally.

Sales Representative

CHALLENGES WAITING FOR YOU

 • Achieve sales targets consistently and manage a geographical area to maximize its sales potential
 • Develop and implement the company’s sales strategy in line with business objectives
 • Identification, profiling, analysis and implementation of new business opportunities in regional Market
 • Contribute to the ongoing planning and development of the Company’s sales and marketing and business development strategies
 • Attract and retain suitable business partners and agents to promote and sell the Company’s service and product range
 • Contribute to new product/service development, promotion/distribution, customer care and the Company’s approach to quality through the presentation of customer feedback
 • Develop, update and maintain a database of existing and potential customers
 • Coordinate and follow-up on existing leads initiate contact, generate new leads and bring on new customers in an effective and structured manner
 • Demonstrate the technical ability of the Company’s services and products to potential customers
 • Provide regular information to assist management with decision making, including weekly sales and prospecting reports
 • Make recommendations to management on business development activity
 • Detail pricing and delivery information with customers and liaise with sales order processing staff to ensure that all orders are promptly received and handled
 • Assist with after sales queries, investigate customer complaints, and ensure that they are dealt with to the customers’ satisfaction
 • Adherence to the Company Health & Safety Policy
 • Any other duties within reason and capability associated with this role

WE EXPECT YOU TO HAVE

 • Degree in sales, marketing or business related discipline
 • Good English Skills
 • Service provision and sales experience with proven track record of sales success
 • Selling to business customers in a manufacturing environment
 • An organised approach to work and record-keeping
 • Friendly and approachable to staff and customers, even in trying circumstances
 • Confidence with the Microsoft Office package at a level beyond basic competence
 • Working knowledge of industrial electronics at a basic level
 • Working knowledge of Health & Safety legislation and best practice for an industry involving electricity
 • Contract and service negotiation experience
 • Able to communicate effectively with all levels of company staff and customers
 • Can manage and prioritise their own workload without supervision
 • Deal with any situation in a calm, quick and effective manner
 • Negotiation skills with smaller and larger customers alike
 • Extremely high levels of self motivation and enthusiasm

WE OFFER

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Ogłoszenie archiwalne