Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oriflame Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Wołoskiej 22. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej: „RODO). Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające tj. poprzez zgłoszenie udziału w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Administrator może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach przyszłych rekrutacji na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy miesięcy. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, m.in. podmiotom trzecim wspierającym Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT), przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umów zawartych z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę, jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia,   wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora.

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

ZGODA NA PRZYSZŁE REKRUTACJE

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez Oriflame Poland sp. z o.o.

Oriflame Poland Sp. z o. o.

Sales Support Intern

Oriflame Poland Sp. z o. o.O firmie

Oriflame Poland Sp. z o. o.

Wołoska 22

Warszawa

Oriflame is now looking for a 
Sales Support Intern

in Central Europe Sales Support Department to further strengthen our team.


Your responsibilities:
 

 • support of 1 topline project on development of a new concept for the 2020/2021 Sales Action Plan
 • support in developing Sales Action Plan for CE (searching for ideas for products & market research in US/Canada/Europe)
 • briefs preparation for in-house agency (preparing ppt)
 • preparation of ordering emails (xls files with all details)
 • focus groups organization (sending communication to market, logistics, schedule control)
 • administration of online surveys (focus groups, MS communication materials’ evaluation)
 • support in daily activities of Sales Department CE ex. gathering info from the markets, answering market’s requests concerning: pictures, product specifications, transport

What we are looking for 

 • Very good knowledge of English written and spoken
 • Very good knowledge of Power Point and Excel
 • Student (preferably Marketing e.g.)
 • Very good organization skills  
 • Creativity
 • Positive attitude 
 • Interest in Marketing and Sales will be an asset

What we offer


Oriflame is a company where you can make a difference. We care about the environment and the people who live in it. With us, you will have the chance to develop personally and professionally, work with a team of passionate people, and positively impact the lives of others.

What is more:
 • ORIFLAME PRODUCTS
  – we want our employees
  to be our best ambassadors
 • FREE PARKING PLACE FOR
  BIKES, SHOWER IN THE OFFICE
 • UNLIMITED ACCESS
  TO OUR WELLNESS PRODUCTS
 • FLEXIBLE WORKING HOURS
  (START 7:30-9:30)
 • INTERNAL TRAININGS
  AND ACCESS TO LINKEDIN
  LEARNING PLATFORM
 • MODERN OFFICE WITH
  CREATIVE ROOM AND
  FRESH FRUITS

Job title: Sales Support Intern
Reports to: Sales Program Manager CE

Employment type: Civil contract
Starting date: at the end of Janauary
Location: Warsaw, Woloska 22


LOCATION:
Warszawa
FOLLOW
Oriflame is now looking for a 
Sales Support Intern

in Central Europe Sales Support Department to further strengthen our team.


Your responsibilities:
 

 • support of 1 topline project on development of a new concept for the 2020/2021 Sales Action Plan
 • support in developing Sales Action Plan for CE (searching for ideas for products & market research in US/Canada/Europe)
 • briefs preparation for in-house agency (preparing ppt)
 • preparation of ordering emails (xls files with all details)
 • focus groups organization (sending communication to market, logistics, schedule control)
 • administration of online surveys (focus groups, MS communication materials’ evaluation)
 • support in daily activities of Sales Department CE ex. gathering info from the markets, answering market’s requests concerning: pictures, product specifications, transport

What we are looking for 

 • Very good knowledge of English written and spoken
 • Very good knowledge of Power Point and Excel
 • Student (preferably Marketing e.g.)
 • Very good organization skills  
 • Creativity
 • Positive attitude 
 • Interest in Marketing and Sales will be an asset

What we offer


Oriflame is a company where you can make a difference. We care about the environment and the people who live in it. With us, you will have the chance to develop personally and professionally, work with a team of passionate people, and positively impact the lives of others.

Job title: Sales Support Intern
Reports to: Sales Program Manager CE

Employment type: Civil contract
Starting date: at the end of Janauary
Location: Warsaw, Woloska 22

Ogłoszenie archiwalne