Ta oferta pracy jest nieaktualna od 174 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Sales Support Specialist

 • Warszawa, Radom, mazowieckie
 • Specjalista
 • 27.09.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  S4GA jest spółką częściowo należącą do Skarbu Państwa. S4GA jest producentem oświetlenia lotnisk komercyjnym zlokalizowanych w miejscach na Świecie które są dobrze nasłonecznione ale nie mają dostępu do elektryczności. Spółka projektuje, produkuje oraz dystrybuuje swoje systemy na całym świecie.

  W celu uzyskania dodatkowych informacji na nasz temat,
  odwiedź naszą stronę internetową: www.solutions4ga.com
  Sales Support Specialist
  Miejsce pracy: Radom, Warszawa


  Cel stanowiska:

  • Wsparcie operacyjne działu sprzedaży (przygotowanie ofert technicznych, handlowych, itd.)

  Główne zadania:

  • Kwalifikacja bieżących zapytań ofertowych płynących do spółki głównie poprzez stronę internetową oraz od dystrybutorów
  • Praca z systemem CRM (prowadzenie projektu, uzupełnianie informacji na bieżąco)
  • Obsługa operacyjna przetargów (pomóc przy analizie wymagań technicznych, składanie ofert przetargowych)

  Wymagania:

  • Preferowane 3-4 letnie doświadczenie sprzedaży produktów do klientów B2B
  • Język angielski w stopniu zaawansowanym w mowie i piśmie
  • Umiejętność wyznaczania priorytetów oraz poukładany styl pracy
  • Wysoka komunikatywność
  • Zdolność do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji

  Pożądane cechy osobowości:

  • Osoba dojrzała, która nie boi się nowych wyzwań
  • Osoba zorganizowana i sumienna

  Oferujemy:

  • Robienie projektów w oddalonych zakątkach świata (Malediwy, Madagaskar, Peru)
  • Pracę w fascynującej branży lotniczej
  • Możliwość awansu na pozycję sprzedawcy
  • Wynagrodzenie odpowiednie do kwalifikacji
  • System premiowania  Job function:

  • Operational support of the sales department (preparation of technical and commercial offers, etc.)

  Main tasks:

  • Qualification of current inquiries addressed to the company mainly via the website and distributors
  • Work with the CRM system (project management, updating information on a regular basis)
  • Operational support of tenders (help with the analysis of technical requirements, submission of bids)

  Requirements:

  • Preferred 3-4 years of experience selling products to B2B customers
  • Advanced English in speech and writing
  • Ability to set priorities and organized work style
  • High communication skills
  • Ability to objectively and analytically assess the situation

  Desired personality traits:

  • A mature person, not afraid of new challenges
  • An organized and conscientious person

  We offer:

  • Making projects in remote parts of the world (Maldives, Madagascar, Peru)
  • Work in a fascinating aviation industry
  • Possibility of promotion to the position of the seller
  • Salary appropriate to qualifications
  • Bonus system

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Solutions4GA sp. z o.o., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Solutions4GA sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

  W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]
  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.