Accenture Consulting & Strategy

Salesforce Consultant

Accenture Consulting & StrategyO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Accenture Consulting & Strategy

Warsaw Towers

Warszawa

Dołącz do zespołu Cloud First Applications w Accenture - największego Partnera Salesforce na świecie i razem kształtujmy przyszłość wiodących, globalnych przedsiębiorstw. Szukamy doświadczonych oraz innowacyjnych profesjonalistów w obszarze Salesforce.

Czym będziesz się zajmować:

Będziesz częścią zespołu dostarczającego najbardziej złożone, największe i innowacyjne systemy oparte na rozwiązaniach Cloud Computing.
Uzgadnianiem i analizowaniem wymagań biznesowych z klientem.
Projektowaniem procesów biznesowych i ich automatyzacji w oparciu o platformę Salesforce.
Wsparciem analitycznym dla klienta i zespołu programistycznego.
Będziesz pełnił aktywną rolę w projektach Salesforce poprzez współpracę z naszym globalnym zespołem wdrożeniowym.

Czego od Ciebie oczekujemy:

Minimum 2 lat doświadczenia w pracy z technologią Salesforce.
Biegłej znajomości narzędzi konfiguracyjnych Salesforce.
Praktycznego doświadczenia we wdrażaniu przynajmniej jednego z produktów Salesforce (Sales, Service, Marketing, Community Cloud lub innych aplikacji na platformie Salesforce).
Doświadczenia w implementacji procesów biznesowych, pracy z zespołami programistów oraz zrozumienia kluczowych koncepcji architektonicznych i ekosystemu Salesforce.
Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.

Co możemy Ci zaoferować:

Dynamiczną ścieżka rozwoju kariery: zapewniamy pełne finansowanie kursów i certyfikacji Salesforce.
Stanie się częścią zespołu profesjonalistów Salesforce.
Możliwość pracy przy największych międzynarodowych projektach dla firm z listy Global Fortune 500.
Pracę u największego partnera Salesforce na świecie.
Dodatkowe świadczenia: prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy Cię o zamieszczenie oświadczenie o następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

 

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

   
Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z  Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.
 
Sprawdź wszystkie otwarte stanowiska w Accenture:

Dołącz do zespołu Cloud First Applications w Accenture - największego Partnera Salesforce na świecie i razem kształtujmy przyszłość wiodących, globalnych przedsiębiorstw. Szukamy doświadczonych oraz innowacyjnych profesjonalistów w obszarze Salesforce.

Salesforce Consultant [rekrutacja prowadzona online]Numer ref.: 00791486

Czym będziesz się zajmować:

Będziesz częścią zespołu dostarczającego najbardziej złożone, największe i innowacyjne systemy oparte na rozwiązaniach Cloud Computing.
Uzgadnianiem i analizowaniem wymagań biznesowych z klientem.
Projektowaniem procesów biznesowych i ich automatyzacji w oparciu o platformę Salesforce.
Wsparciem analitycznym dla klienta i zespołu programistycznego.
Będziesz pełnił aktywną rolę w projektach Salesforce poprzez współpracę z naszym globalnym zespołem wdrożeniowym.

Czego od Ciebie oczekujemy:

Minimum 2 lat doświadczenia w pracy z technologią Salesforce.
Biegłej znajomości narzędzi konfiguracyjnych Salesforce.
Praktycznego doświadczenia we wdrażaniu przynajmniej jednego z produktów Salesforce (Sales, Service, Marketing, Community Cloud lub innych aplikacji na platformie Salesforce).
Doświadczenia w implementacji procesów biznesowych, pracy z zespołami programistów oraz zrozumienia kluczowych koncepcji architektonicznych i ekosystemu Salesforce.
Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.

Co możemy Ci zaoferować:

Dynamiczną ścieżka rozwoju kariery: zapewniamy pełne finansowanie kursów i certyfikacji Salesforce.
Stanie się częścią zespołu profesjonalistów Salesforce.
Możliwość pracy przy największych międzynarodowych projektach dla firm z listy Global Fortune 500.
Pracę u największego partnera Salesforce na świecie.
Dodatkowe świadczenia: prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy Cię o zamieszczenie oświadczenie o następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

 

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

   
Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z  Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.
 

Ogłoszenie archiwalne