W związku z obowiązywaniem RODO prosimy o zamieszczenie w CV oświadczenia o następującej treści oraz o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

„Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji w systemie internetowym. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest spółka Dobry Hotel Mięczkowski moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko, w tym w szczególności numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania, informacji o wcześniejszym zatrudnieniu i innych danych ujawnionych w przesłanym CV, w tym również zamieszczenia tam zdjęcia (wizerunku). Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie”.

Jednocześnie informujemy, że CV niezawierające powyższego oświadczenia nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dobry Hotel Mięczkowski spółka komandytowa z siedzibą w Sopocie (81-762) ul. Gen. Pułaskiego 18-20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000360212, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5851455878, REGON 221 05 19 40.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat,
 2. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora danych lub elektronicznie na adres e-mail: [email protected] Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora, w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu ich wygaśnięcia. W przypadku wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w ww. celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych osobowych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 3. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 4. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w procesie rekrutacji,
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Sieć Dobry Hotel

Samodzielna księgowa (K/M)

Sieć Dobry HotelO firmie

Sieć Dobry Hotel

aleja Grunwaldzka 229/237

Gdańsk

Sieć hoteli Dobry Hotel, zarządzająca 11 hotelami i 2 restauracjami,
do centralnego działu księgowości w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko:

Samodzielna księgowa (K/M)

Miejsce pracy: Gdańsk

Zakres Obowiązków:

 • samodzielne księgowanie wszystkich transakcji związanych z funkcjonowaniem firmy
 • dbałość o prawidłowość ewidencji księgowej pod kątem bilansowym i podatkowym
 • bieżąca analiza sald kont
 • samoorganizacja stanowiska pracy pod kątem wymaganych terminów
 • umiejętność analizowania danych
 • współpraca z kadrą zarządzająca hotelami – przygotowywanie danych do analiz i raportowania

Wymagania

 • doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku w obszarze księgowości
 • znajomość przepisów rachunkowych, podatkowych
 • znajomość SYMFONIA i Excel
 • samodzielność, dyspozycyjność, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu
 • zaangażowanie w powierzone obowiązki
 • mile widziana znajomość zagadnień związanych z importem usług, rozliczaniem sprzedaży w portalach rezerwacyjnych

Co możemy Ci zaoferować:

 • pracę w profesjonalnym zespole i przyjaznej atmosferze
 • rozwój zawodowy i pakiet szkoleń
 • docenienie Twojej pracy, zaangażowania
 • możliwość skorzystania z wysokich zniżek w hotelach sieci w całej Polsce dla Ciebie oraz dla rodziny i znajomych
 • szereg Benefitów: karta Multisport, pakiet medyczny, ubezpieczenie grupowe, premie jubileuszowe, ciepły posiłek, zniżki na studia w Wyższej Szkole Bankowej
 • regularne wyjazdy integracyjne - spotkania z kolegami z całej sieci
Aplikacje prosimy przesyłać za pomocą przycisku aplikowania.
Prosimy o wpisanie w temacie nazwę stanowiska

Sieć hoteli Dobry Hotel, zarządzająca 11 hotelami i 2 restauracjami,
do centralnego działu księgowości w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko:

Samodzielna księgowa (K/M)

Zakres Obowiązków:

 • samodzielne księgowanie wszystkich transakcji związanych z funkcjonowaniem firmy
 • dbałość o prawidłowość ewidencji księgowej pod kątem bilansowym i podatkowym
 • bieżąca analiza sald kont
 • samoorganizacja stanowiska pracy pod kątem wymaganych terminów
 • umiejętność analizowania danych
 • współpraca z kadrą zarządzająca hotelami – przygotowywanie danych do analiz i raportowania

Wymagania

 • doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku w obszarze księgowości
 • znajomość przepisów rachunkowych, podatkowych
 • znajomość SYMFONIA i Excel
 • samodzielność, dyspozycyjność, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu
 • zaangażowanie w powierzone obowiązki
 • mile widziana znajomość zagadnień związanych z importem usług, rozliczaniem sprzedaży w portalach rezerwacyjnych

Co możemy Ci zaoferować:

 • pracę w profesjonalnym zespole i przyjaznej atmosferze
 • rozwój zawodowy i pakiet szkoleń
 • docenienie Twojej pracy, zaangażowania
 • możliwość skorzystania z wysokich zniżek w hotelach sieci w całej Polsce dla Ciebie oraz dla rodziny i znajomych
 • szereg Benefitów: karta Multisport, pakiet medyczny, ubezpieczenie grupowe, premie jubileuszowe, ciepły posiłek, zniżki na studia w Wyższej Szkole Bankowej
 • regularne wyjazdy integracyjne - spotkania z kolegami z całej sieci
Aplikacje prosimy przesyłać za pomocą przycisku aplikowania.
Prosimy o wpisanie w temacie nazwę stanowiska

Ogłoszenie archiwalne