Ta oferta pracy jest nieaktualna od 206 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 25.05.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Kancelaria Medius S.A.

  Kancelaria Medius S.A. to dynamicznie rozwijająca się spółka na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie. W związku z rozwojem spółki na rynku międzynarodowym poszukujemy osób zaangażowanych i kreatywnych. Oferujemy możliwość pracy w dziale księgowym na stanowisku:

  Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy

  Miejsce pracy: Kraków

  Opis stanowiska pracy:

  • prowadzenie ewidencji księgowych, rejestrów, sprawozdawczości spółki kapitałowej oraz kadr i płac,
  • samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych spółki,
  • księgowanie dokumentów, uzgadnianie sald, rozrachunków,
  • sporządzanie bieżących sprawozdań i deklaracji (GUS, NBP,VAT, PIT, PCC, ZUS, PFRON),
  • obsługa kadr i płac, ubezpieczeń społecznych,
  • współpraca z audytorami i podmiotami zewnętrznymi.

  Oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki ekonomiczne,
  • minimum 3-letniego doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych spółek kapitałowych,
  • umiejętności sporządzania sprawozdań finansowych i podatkowych,
  • biegłej znajomości zasad rachunkowości (UoR) i prawa podatkowego,
  • biegłej znajomości zagadnień prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • doświadczenia w prowadzeniu kadr i płac i obsługi ZUS,
  • znajomości programów księgowych (mile widziana znajomość Comarch XL, Optima)
  • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, szczególnie arkusza Excel,
  • samodzielności, dokładności, odpowiedzialności, dyspozycyjności,
  • zaangażowania i umiejętność pracy w określonym czasie,
  • dobrej komunikacji i umiejętności pracy w zespole.

  Oferujemy:

  • pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • stabilną pracę w zintegrowanym zespole (umowa o pracę),
  • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o międzynarodowym zasięgu,
  • środowisko wspierające rozwój,
  • pakiet socjalny,
  • pracę pełną wyzwań w ambitnym i doświadczonym zespole.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  Informujemy, że Administratorem danych jest Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Babińskiego 69. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Babińskiego 69 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie jest Administratorem Państwa danych osobowych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, do momentu jego zakończenia. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora danych, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celu bądź celów, o których mowa powyżej albo do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych albo do momentu zatrudnienia / nawiązania współpracy. Państwa dane osobowe nie zostaną ujawnione innym odbiorcom danych osobowych niż Administrator, w tym także odbiorcom z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Do Państwa danych nie będą miały dostępu inne podmioty przetwarzające niż Administrator. Administrator danych nie planuje wykorzystywać Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected]

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.