Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Samodzielna Księgowa/Samodzielny Księgowy w Wydziale Finansowo-Księgowym

EC1 Łódź - Miasto Kultury

 • ogłoszenie wygasło 21 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna

EC1 Łódź - Miasto Kultury

Targowa 1/3

Widzew

Łódź

Twój zakres obowiązków

 • księgowanie operacji gospodarczych (faktury zakupu i sprzedaży, wyciągi bankowe, raporty kasowe)

 • dokonywanie analizy i weryfikacji zapisów na kontach księgowych

 • prowadzenie kontroli należności i zobowiązań

 • rozliczanie delegacji służbowych zagranicznych i krajowych

 • udział w sporządzaniu deklaracji podatkowych i sprawozdawczości GUS

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe - preferowane kierunki ekonomia, rachunkowość, finanse

 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy

 • samodzielność w wykonywaniu obowiązków i inicjatywa w proponowaniu rozwiązań

 • znajomość polskich przepisów dotyczących rachunkowości, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług

 • bardzo dobra obsługa programu MS Excel

 • komunikatywność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy

Mile widziane

 • doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych

 • znajomość programu księgowego eNova

 • doświadczenie w sporządzaniu deklaracji VAT i CIT

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • parking dla pracowników

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.

Oferta kandydata musi zawierać

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **

* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku

**druki do pobrania na stronie BIP

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 26 na stanowisko Samodzielnej Księgowej/Samodzielnego Księgowego w Wydziale Finansowo-Księgowym” można również składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi

90-022 Łódź, ul. Tuwima 46

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).

Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.

Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.

EC1 Łódź - Miasto Kultury

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3

ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Samodzielna Księgowa/Samodzielny Księgowy w Wydziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu

Przewiń do profilu firmy